Wykonaj podane zadania dotyczące bohaterów baśni oraz legend

Pobierz

Spośród podanych bohaterów legend wskaż postaci historyczne i fantastyczne.. Zapoznaj się z zasadami pisowni wyrazów z ę i ą - które znajdziesz w Podręczniku na stronach 204 i 205.. Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń- str. 69- ćw.. Zazwyczaj przekazywana w formie ustnej na długo przed utrwaleniem na piśmie.. Moi Drodzy, proszę przeczytać tekst " Jak spełniać marzenia?". Urodził się 17 stycznia 1732 r. w Wołczynie (dzisiejsza Białoruś), zmarł 12 lutego 1798 r. w Petersburgu (Rosja).Pan Twardowski, Mistrz Twardowski, zwany polskim Faustem - postać szlachcica polskiego, który, wedle podania, zaprzedał duszę diabłu.. Język polski.. 6.Język polski (listopad 2020 r.) Temat 21.. 3,4,5,6wymień bohaterów.. Legendy są pierwszym elementem folkloru i tradycji, z którym spotykamy się jeszcze jako dzieci.. charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. miłość - nienawiść, przyjaźń - wrogość; konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami .. wskazuje elementy baśni i legendy .Legendy z różnych regionów kraju.. Środa, 24.06.2020 r. Temat: Ile uchwyciliśmy z marzeń…- sprawdzamy naszą wiedzę i umiejętności.. Baba Jaga, św. Kinga, Bazyliszek, królowa Jadwiga, św. Aleksy, Janosik, Smok Wawelski postać historyczna postać fantastyczna 4.. Temat: Zagadka Mony Lisy.. Przypominam o lekturze..

1.Po lekturze wykonaj w zeszycie ćwiczenia: 4 oraz 6.

Proszę przeczytać tekst ze str.50/14 w podręczniku oraz zapisać w zeszycie zadanie 15/50.. Przypomnij sobie poznane bajki, baśnie, legendy oraz ballady i wykonaj ćwiczenia: a) Podkreśl cechy bajki jako gatunku.. Jedna z najbardziej znanych głosi, że obecnie przebywa on na Księżycu .ZADANIA DLA UCZNIA: Zapoznaj się z tekstem J. Papuzińskiej - podręcznik s. 145; Przypomnij cechy baśni i legendy - zapisz podobieństwa i różnice w formie tabeli.. Baśń Postać prawdopodobna .. Wyślij do nauczyciela.. Z lekcji z Epodręcznika przeczytaj fragment dotyczący legendy o Piaście i Popielu.. W tym celu wykonajcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń : 1 i 2 s.69, 4 i 5 s.70 oraz 6 s. 71 Pozostałe ćwiczenia mogą wykonać osoby chętne.. - Wykonaj ćw.1,2 i 4 str.226.. W Polsce swoje własne legendy ma każdy region kraju.. Lekcja 52.. Wpisz do tabeli jeden przykład postaci prawdopodobnej i jeden przykład postaci fantastycznej z podanych baśni.. -----25 i 26 marzec: Temat: Piszemy opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy.2.. Kochani, dziś doskonalimy poprawną pisownię wyrazów z "nie".. 3.Język polski (grudzień 2020 r.) Temat 31.. W wyrazie czasem jest 6 liter..

Wykonaj zadania 1.

Jest głównym bohaterem kilku baśni i legend, z których niemal każda przedstawia odmienną historię.. Poniższe ćwiczenia można wykonać na tej karcie pracy (lub przepisać do zeszytu).. Poznam sposoby charakterystyki bohaterów i sposób wyrażania nastroju w wierszu białym.. 6 Zaznacz F obok zdania fałszywego.. O miłości z rymem lub bez rymów czyli zabawa słowem w wierszu Małgorzaty Hillar "Zakochana".. Pogrupuj cechy charakterystyczne baśni i legendy.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Podaj przykłądy bajki , baśni , mitu , legendy , powieści , noweli , opowiadania, hymnu , pieśni , ody , limeryku, dramatu .Polskie Legendy - Bazyliszek, Smok Wawelski, Lajkonik.. Mityczne stwory zawartego w ćwiczeniu 4 przesyłacie na mój adres mailowy: - Wykonaj zad.1 i 2 str.224 oraz 7 str.225.. Słowo schodzę ma 6 głosek.. Wybór baśni, legend, podań i mitów, wybór LidiaCechy legendy: 1.anonimowy autor, 2.opisywane wydarzenie wydaje się bardzo prawdopodobne, 3.wydarzenie jest w jakiś sposób niesamowite i niepokojące, 4.legenda ma coś z prawdy, 5.występuje dobro i zło 6.występują elementy fantastyki i fikcji, 7.występuje morał, 8.występują wątki ludowe, 9.pierwotnie przekazywana ustnie, następnie zapisywana.. Temat: Zgłębiamy tajniki pracy radiowców.uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności..

Napisz, z jaką baśnią kojarzą ci się: ...

Każdy z Was wykonuje w ćwiczeniu zadanie 1/133, zadanie 2/133 (wybieracie tylko jedną, z dwóch podanych sytuacji - chętni mogą zredagować wstępy do obu sytuacji), zadanie 3/134, 4/134, 5/135.5 Bliłej jązyka 7 Dopisz takie spółgłoski do podanych samogłosek, aby utworzyć wyrazy nazywające osoby i przedmioty wskazane na ilustracji.. 2, Przeczytaj dobrą radę ze str. 70 i wykonaj ćwiczenia- str. 70-71- ćw.. - Odszukaj w Internecie fotografię obrazu Mona Lisa Leonardo da Vinci - Przeczytaj tekst str.225-226.. Mamy więc legendy małopolskie, z których najsłynniejsze są te o Smoku Wawelskim, królu Kraku, Lajkoniku, mamy warszawskie - o Warsie i Sawie, Syrence, Bazyliszku, Złotej Kaczce, dolnośląskie o Liczyrzepie, kujawskie o Piaście Kołodzieju .Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczenie 1 z podręcznika str. 168.. Legendy opowiadają o mędrcach, świętych, władcach, politykach, wojownikach lub innych popularnych bohaterach.Stanisława Augusta Poniatowskiego zalicza się do postaci historycznych, ponieważ w odróżnieniu od bohaterów baśni i legend był postacią rzeczywistą, prawdziwą.. W razie wątpliwości kontaktujcie się ze mną, np.drogą mailową.4.Proszę przepisać zagadnienia do lekcji, które znajdują się na klasowym Padlecie oraz wykonać umieszczone tam zadania ( zakładka Homework) 5..

... oraz wykonanego testu Świat baśni, legend i mitów.

Legenda o Piaście Kołodzieju i Popielu.. Temat: Pisownia wyrazów z ę, ą oraz om,on, em, en.. Materiał pozwoli ci utrwalić wiadomości o budowie wiersza: uczniowie powtarzają, czym są wers, strofa .uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie .. przedrostków, wielka i mała litera, zasady dotyczące pisowni zakończeń wyrazów, .. (i jej gatunków), opowiadania, legendy, baśni, przypowieści (paraboli), bajki, pamiętnika, dziennika, mitu, fantasy, epopei identyfikuje elementy świata .Wypisz z tekstu legendy (tej z podręcznika) przykłady tekstu gównego (wypowiedzi bohaterów) oraz pobocznego (wskazówki dotyczące dekoracji, wyglądu bohaterów, ich zachowania, itd.). To właśnie legendy przybliżały nam historię naszego narodu, uczyły nas co jest dobre a co złe.. - podręcznik strona 325, następnie będziemy wykonywać ćwiczenia -podręcznik strona 325 - 326.. Lekcja 28 Temat: Magiczna siła miłości Cele: znam treść baśni potrafię podać najważniejsze informacje dotyczące bohaterów potrafię wskazać morał i cechy baśni Materiały: podręcznik, zeszyt• zna cechy baśni, legendy, bajki, wie, co to jest mit • rozpoznaje wers, strofę, rym, refren • rozpoznaje przenośnię, porównane, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy • wyodrębnia film i spektakl teatralny spośród innych przekazów i tekstów kultury oraz potrafi nazwać ich tworzywo (ruchome obrazy, warstwa dźwiękowa) III.uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności .. zasady dotyczące pisowni zakończeń wyrazów, oznaczenia miękkości spółgłosek) .. (i jej gatunków), opowiadania, legendy, baśni, przypo-wieści (paraboli),mitu, bajki, pamiętnika, dziennika, fantasy, epopei identyfikuje elementy świata .Zadania do wykonania.. Jako uzupełnienie lekcji o Bazyliszku weź udział w lekcji na stronie epodreczniki.Jest to zadanie na ocenę, prześlij je swojemu nauczycielowi w ciągu 4 dni roboczych, licząc od dzisiejszej lekcji.. dydaktyczny charakter często forma wierszowana ograniczony świat przedstawiony liczne watki obecność świata nadprzyrodzonego jedność czasu, miejsca i akcji brak konkretnegoLegenda (coś, co należy przeczytać; coś do czytania; od łac. legere - czytać) - opowieść albo zbiór opowieści o postaci czy postaciach historycznych (lub też uważanych za historyczne).. W tym celu umieść ich imiona we właściwym miejscu tabeli.. 2 str. 205 ( Podręcznik ) 3.wypowiedzi oraz sytuację komunikacyjną (D) .. • rozumie cele i zadania działających w Polsce organizacji .. • wskazuje w tekście fakty, opinie, przypuszczenia dotyczące bohatera (D) • rozumie funkcję projektu (D) • zna pojęcia: wiedza, umiejętności (kluczowe) (D) • wyjaśnia, czego dotyczą umiejętności kluczowe (D) Poznam legendę i uzasadnię kto zgodnie z legendą był lepszym władcą Piast Kołodziej czy Popiel.. F a u y ie a u e i a a a a i aDzisiejszy temat: Ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z nie.. Skup się na omawianym utworze - wymień bohaterów, opowiedz wydarzenia, wskaż elementy fantastyczne i realistyczne.Pamiętajcie, że jeśli nie znacie danej legendy lub baśni, to trzeba się z nią zapoznać, by dobrze wykonać ćwiczenie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt