Do podanych wyrazów o szerokim zakresie znaczeniowym dopisz w zeszycie

Pobierz

wyraźnie- gęsty- obszerny- barwny- delikatnie- prostopadle- blady- błyszczący- matowy- niewysoki- rozległy- tajemniczy- niezwykły- śmiały- pofałdowany-.. cienki - gruby.. szkoła, urządzenie, owoc, kosmetyk 24.piwnica - dawniej: miejsce do przechowywania piwa; dziś: pomieszczenie, w którym można przechowywać różne rzeczy, niekoniecznie piwo.. Przykład: palić za/palić zapal/ny przemilczenie kupiec dorosły senność sernik Do wymienionych wyrazów dopisz wyrazy pochodne o wskazanych obocznościach w temacie.To wyrazy o szerokim zakresie, ale ubogiej treści: pojazd (ale jaki?. mały - duży.. b) krzesełko.. Korzystaj z przycisku "Sprawdź".- ćwiczenia w przenoszeniu wyrazów .. Zwróć uwagę na obrazy poetyckie w poszczególnych zwrotkach.. Przeczytać, pannica, lekki, oddelegować, najlepiej 22.. W razie trudności pomóż sobie słownikiem wyrazów bliskoznacznych.. a) stół - b) ksero - c) mężczyzna.. W podanych zdaniach podkreśl związki rzeczownika z przymiotnikiem,a nastepnie wpisz je w odpowiednie miejsca na parasolu str 52 zad 3.21. matematyka, statua, polityka, nauka 23.. Odpowiedź Guest.. wesoły - smutny.. - charakterystyka podmiotu lirycznego.Zadanie: 1 do podanych wyrazów dopisz słowa o znaczeniu przeciwnym dodatni ascetyczny tolerancyjny właściwy 2 sformułuj definicje wyrazów np Rozwiązanie: ujemny nieascetyczny nietolerancyjny niewłaściwy pesymista człowiek widzący świat wOdszukaj w ćwiczeniu 4, str. 74 wyrazy o podobnym znaczeniu..

Do podanych wyrazów dopisz - Zadanie 2: Język polski 8.

Podziel podane wyrazy na sylab zgodnie z zasadami ortograficznymi.. matematyka, statua, polityka, nauka 23.. Na kocu dopisz dwa w asne przyk ady podobnych par wyrazów.. A jeli uda ci si znale takie, które bd si rymowa y, u ó z nich dodatkowe 2 wersy rymowanki.Zanim przystąpisz do wykonania wskazanych zadań, zapisz w zeszycie zasady, które przypomnieliśmy sobie na poprzedniej lekcji.. Uzupełnij brakujące cząstki wyrazów w informacjach o gadach w ćwiczeniu 5 oraz uzupełnij dwuznaki, podziel słowa na sylaby w ćwiczeniu 6, str. 74 Koło z języka niemieckiego klasa III 26/05/2020Do podanych wyrazów dopisz wyrazy o podobnym znaczeniu- muszą zawierać literę "u".. 1. przykład obrazek: Koloseum.. c) ratusz.. Moi rodzice obchodzą rocznicę ślubu.. motocykl, skuter, rower, samochód, czołg, wywrotka - tego nie wiemy) budynek (ale jaki?. dwie strony w zeszycie ma to zając na zaraz daje 32 punktów na…2/190 Do podanych słów i zwrotów dopisz po trzy synonimiczne wyrazy lub związki wyrazowe.. d) ko ściół.. Wzór: otyły-grubyDo podanych wyrazów dopisz te z ramki, które tworzą z nimi parę.. jasny - ciemny.. szybki - wolnyPortal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Przeczytaj wiersz Cz. Janczarskiego "Nie mijam", podręcznik, s. 46. szkoła, urządzenie, owoc, kosmetyk 24. zimny - ciepły..

Do podanych wyrazów o szerokim zakresie znaczeniowym dopisz wyrazy o węższym zakresie, ale bogatszej treści.

Nauka o języku cz. 1.. Do podanych wyrazów o szerokim zakresie znaczeniowym dopisz wyrazy o węższym zakresie, ale bogatszej treści.. Wykonaj następujące zadania: Przeczytaj notatkę: Sylaba - «część wyrazu lub wyraz zawierające jedną samogłoskę lub dyftong, wymawiane jako jedna całość» Dopisz do podanych słów rymujące się wyrazy: głoska, rzeczownik, litera, mowa, fonetyka, czasy, tryby.Treść i zakres znaczeniowy wyrazu i stylistyka, s ) dostrzega różnicę między treścią a zakresem wyrazu wskazuje wypowiedź, która przekazuje najdokładniejszą informację tworzy słownikowe definicje podanych słów nazywa podane grupy wyrazów rzeczownikami o szerszym zakresie uzupełnia notatkę podanymi wyrazami podkreśla wyrazy o .. Rosa - wieczorna sos - konwaliowyk:c-rozbici-rozbitkowie g:dz-droga-drodze l:ł-biel-biały s:si-kosa-kosić ci:ci- nie wiem,ale jak ktoś wie to napisze w komentarzu n:ni-konno-konik k:ki-rok-roki g:gi-nóg-nogi d:di-nie mam, ale mam d:dzi-dni-dzień2/190 Do podanych słów i zwrotów dopisz po trzy synonimiczne wyrazy lub związki wyrazowe.. ( na jeden z podanych tematów) 1. matematyka, statua, polityka, nauka 23..

do podanych wyrazów dopisujemy wyrazy o znaczeniu przeciwnym: wysoki - niski.

bieg, występ, szkoła,.. - MidBrainartDo każdego z podanych wyrazów dopisz trzy słowa o bogatszej treści.-buty-naczynia-rodzina-uroczystość Zastąp podane grupy wyrazów rzeczownikami o szerszym zakresie.. zagrać rolę- brawa- przedstawienie- +0 pkt.Do podanych wyrazów dopisz słowa o szerszym znaczeniu.. Powstałe wyrazy zapisz w kolejności alfabetycznej w zeszycie.Wyrazem o podobnym znaczeniu do wyrazu świ ątynia jest wyraz a) wie ża.. Ustalenie znaczenia etymologicznego wyrazu bywa czasem trudne i wymaga sięgnięcia do odpowiednich słowników (najlepszy w takiej sytuacji jest Słownik etymologiczny języka polskiego Aleksandra Brücknera).. czy warto być przesądnym?. Wpisz wszystkie wyrazy w ramki w odpowiednie miejsc e w tabeli.4 Przeczytaj rymowank i wypisz z niej pary wyrazów nalecych do tej samej rodziny wyrazowej, zmieniajc liczb mnog na liczb pojedyncz.. Zaznacz sylabę akcentowaną w wyrazach.. Co to jest kolokwializm?Do podanych wyrazów o szerokim zakresie dopisz po kilka wyrazów o coraz bogatszej treści.. Zaznacz sylabę akcentowaną w wyrazach.. Wykonaj ćwiczenia: 5, 6, 7 oraz 8.. 1 strona w zeszycie.. Ułóż słowa w kolejności od najogólniejszego do najbardziej szczegółowego.. szopa, stodoła, dworek, blok, wieżowiec, ratusz, kościół, hala - tego nie wiemy)wstaw w luki przymiotniki utworzone od podanych wyrazow zadanie wykonaj w zeszycie Napisz wypracowanie na jeden z podanych tematów..

Utworzone pary zapisz w zeszycie.

W każdym wyrazie pochodnym oddziel temat słowotwórczy od formantu.. Question from @Kstalusza - Szkoła podstawowa - PolskiTemat: O kocich łapach i psim zębie w wierszu Cz. Janczarskiego "Nie mijam".. Odpowiedzi wpisujcie w następującym porządku: a) b) c)dopisz do podanych wyrazow wybrane z ramki wyrazy o podeobnym znaczeniu.. Pot ężna świ ątynia, o której mowa, to a) pałac Opatów.. zagrać rolę- brawa- przedstawienie- +0 pkt.Przepisz do zeszytu podane określenia, a następnie dopisz do nich wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym.. Nauka o języku cz. 1 - strona 13. cienki - niegruby Odpowiedź na zadanie z Język polski 8.. Napisz przemówienie min.. opowiedz o przygodzie, będocej odpowiedzią na to pytanie.. 1.wywiad,reportaż,recenzja,sprawozdanie 2.malarz,poeta,rzeźbiarz,aktor 3.balet,sztuka,kabaret,pantomima 4.kościół,meczet,synagoga,cerkwia2.. Zapisz nazwy mieszkańców takich miast jak: Tarnów, Kielce, Szczecin, Zielona Góra.. 2. śpiewająca Kayah na scenie.Przeczytać, pannica, lekki, oddelegować, najlepiej 22.. Zwrotka 1.. Dopisz synonimy do wyrazu wrażliwość.. młody - stary.. Zaznacz sylabę akcentowaną w wyrazach.. budowla, amfiteatr, Koloseum.. twardy - miękki.. Zapisz je w zeszycie.. Czasem pomaga w tym analiza słowotwórcza wyrazu, czasem znajomość procesów i zjawisk historycznych czy językowych.Do podanych wyrazów dopisz w zeszycie wyrazy podstawowe i pochodne wzór: góra - góral - góralka piórnik obrazek pływak mowa.. c) ratusz gda ński.. Question from @Maja2282 - Szkoła podstawowa - PolskiDo podanych wyrazów dopisz w zeszycie epitety znalezione w tekście.jaką funkcję pełnią w wierszu wypisane przez Ciebie słowa tytuł wiersza spóźniony słowik wyrazy rosa,sos,cień ,blask ,piórka,głosik, wieczór plis to na jutro.. Jeśli nie jesteś pewien ich brzmienia, możesz przepisać je z epodręcznika - znajdziesz je w "dymku" między 2 a 3 ćwiczeniem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt