Na podstawie tekstu sformułuj dwa argumenty którymi potwierdzisz sąd autora

Pobierz

Rick Perry, gubernator Teksasu, pierwszy raz wystąpił w debacie telewizyjnej z rywalami.. Odpowiedź - Poparcie dla polityka nie powinno wynikać z działań marketingowych, lecz być efektem jego realnej aktywności w środowisku.Na podstawie przemówienia Włodzimierza Wójcika sformułuj dwa argumenty, którymi uzasadnisz, że Tadeusz Różewicz zmienił charakter poezji powstałej po doświadczeniach II wojny światowej.. Zadanie 3. odpowiedź: Według autorki artykułu miłości nie da się tylko ograniczyć do fizjologii .Podaj argumenty, którymi autorka uzasadniła pogląd, że miłości nie można ograniczyć do biologii.. Sformułuj dwa argumenty, którymi uzasadnisz, że wiersz Franciszka Karpińskiego Do Justyny zawiera elementy sielankowe.. Źródło: U. Fichtner, Trzecia wojna światowa, , 2008 a) Określ, czy według autora tekstu działania podjęte przez NATO doprowadziły do stabilizacji sytuacji wewnętrznej w Afganistanie.. b) język naukowy: .. Jan Bażyński, O losie […] pod panowaniem krzyżackim [fragment] Nie tajno, miłościwy królu, tobie i twojej radzie […], ile krzywd i niegodziwości, ile zniewag […] naddziadowie1 i ojcowie nasi, a na koniec my sami wycierpieliśmy od mistrza i Zakonu Pruskiego.Warto jednak zwrócić uwagę na inne aspekty naszego języka, które - przez historię, brak odpowiedniego nazewnictwa czy uwarunkowanie kulturowe - determinują, w jaki sposób rozmawiamy na pewne tematy (np. o polityce, seksualności czy ..

Na podstawie tekstu sformułuj argument - Zadanie 2: Ponad słowami 1.

Wyjaśnij, który z nich jest istotniejszy dla respondentów wskazujących elitarne grupy społeczne w Polsce.Wypisz z tekstu po dwa wyrazy lub sformułowania charakterystyczne dla języka potocznego ijęzyka naukowego.. .Na podstawie: M. Janicki, Elita znika, "Polityka" nr 27 (3117), 5.07-11.07.2017, s. 20-21. a) język potoczny: .. (0-2) W Merriam-Webster Dictionary podano dwa czynniki świadczące o tym, że dana osoba należy do elity społeczeństwa.. Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych lub innych.. Zadanie 2.5.. Wypowiedź argumentacyjna zawiera argumenty, których celem jest doprowadzenie do konkluzji (wniosku, twierdzenia, zwykle kontrowersyjnego sądu) za pomocą przesłanek (zdań uzasadniających ową konkluzję).. Wypowiedzi argumentacyjne zawierają słowa łączące przesłankę z konkluzją, np.: więc; a zatem; dlatego; z tego wynika, że (np.Na podstawie: J. Choińska-Mika, J. Dzięgielewski, J. Maciszewski, Encyklopedyczny słownik historii Polski, Warszawa 1996, s. 79, 304.. W październiku 1860 roku car Aleksander zjechał się w Warszawie z cesarzem austriackim i księciem-regentem pruskim.Na podstawie tekstu źródłowego oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.. - liceum.. Utwór ten odwołuje się do tematyki miłosnej, wrażliwości podmiotu.Na podstawie tekstu Griffina oraz znanych ci fragmentów eposu sformułuj dwa argumenty, którymi uzasadnisz stwierdzenie, że "Iliada" ukazuje tragiczną koncepcję ludzkiego losu Iwona 76259Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

Na podstawie tekstu sformułuj dwa argumenty potwierdzające tezę, że bieganie podnosi samoocenę.

Zadanie 6.. B. Na podstawie tekstu uzasadnij swoją odpowiedź, podając dwa różne argumenty.Uczniowie musieli też m.in. na podstawie tekstu Pisarka podać dwie umiejętności właściwe dla krytycznego słuchacza, wyjaśnić sens sformułowania: "z retorycznej łupiny wyłuskać ziarno rzeczowej informacji", napisać jego streszczenie, a także na podstawie tekstu Karpowicz-Słowikowskiej sformułować dwa argumenty potwierdzające tezę o wpływie dorobku artystycznego Adama Mickiewicza na twórczość autora "Lalki" oraz wyjaśnić, na czym polega "emigracja wewnętrzna .Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia.. Argument 1.: Argument 2.: Rozwiązanie: Argument 1.: UtworyJęzyk polski.. Odpowiedź:Na podstawie tekstu podaj argument, który potwierdza tę opinię przykładowa odpowiedź: Tak jak popularne w Ameryce fast-foody nie zdominowały prawdziwej sztuki kulinarnej, tak jak język internetu nie zniszczy języka tradycyjnego, zwłaszcza jeśli jest pielęgnowany.. Debata odbyła się w Bibliotece im.Nadawca, po przedstawieniu tezy wypowiedzi, czyli po zapoznaniu odbiorców ze swoim stanowiskiem, powinien poprzeć je odpowiednimi argumentami.. Polub to zadanie.. Swoimi wypowiedziami na tematy społeczne i gospodarcze potwierdził opinię, że jest politykiem o zdecydowanych poglądach.. Zadanie 21.. Przykładowe rozwiązanie: Absurd narodził się Odpowiedź na zadanie z Ponad słowami 1.Na podstawie tekstu źródłowego sformułuj pięć problemów, które należałoby, zdaniem autora, rozstrzygnąć przed zmianą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Przedstaw je własnymi słowami.Na podstawie tekstu i własnej wiedzy sformułuj dwa argumenty przeciwko istnieniu polityki "bez ideologii"..

(3 pkt) Na podstawie tekstu wykonaj polecenia.

(5 pkt) Na podstawie tekstu źródłowego sformułuj pięć problemów, które należałoby, zdaniem autora, rozstrzygnąć przed zmianą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Przedstaw je własnymi słowami.Podaj argumenty, którymi autorka uzasadniła pogląd, że miłości nie można ograniczyć do biologii.. Sformułuj tezę wspólną obu tekstom.Na podstawie tekstu i własnej wiedzy sformułuj dwa argumenty przeciwko istnieniu polityki "bez ideologii".. Argument 1.: Argument 2.: I lpkt I lpkt I 2pkt I 2pkt l pkt lpkt TEKSTY NAUKOWE I .. Sprawdzenie materiału pod kątem ich aktualności.Ze względu na to właśnie ryzyko cytowany autor sugeruje daleko idącą ostrożność w dodawaniu przesłanek do argumentacji, zalecając to jedynie w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki: 1 Sformułowanie tekstu dostarcza dobrego powodu, by to uczynić; LUB 2 Przesłanka ta jest konieczna, aby argumentacja była spójna;W Dubaju pierze się i inwestuje brudne pieniądze zarobione w Afganistanie.. Podaj nazwę państwa, którego dotyczy ten tekst.. Może odwoływać się do rozumu, wiedzy, doświadczeń lub uczuć słuchających (więcej na temat rodzajów argumentów możesz dowiedzieć się z lekcji Rozpoznawanie argumentów).. (0-2) Czy z wiersza Tadeusza Różewicza Chleb, przywołanego przez autora przemówienia, wynika, że spe łniło się pragnienie Adama .Przesłanki i konkluzje ..

Weryfikacja tekstu pod kątem błędów rzeczowych.

Oceń to zadanie: Oceń to zadanie.Na podstawie artykułu sformułuj dwa argumenty, którymi uzasadnisz wyrażony przez autora.. Sylwia.. Reforma 2019 - strona 118.. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1.. (0-2) Na podstawie przemówienia Włodzimierza Wójcika sformułuj dwa argumenty, którymi uzasadnisz, że Tadeusz Różewicz zmienił charakter poezji powstałej po doświadczeniach II wojny światowej.. Na Podstawie tekstu Ericha Auerbacha sformułuj dwa argumenty którymi potwierdzisz wyrażony przez autora pogląd, że w opowieściach Homera istotny jest pierwiastek zmysłowy, a w opowieściach biblijnych - pierwiastek duchowy.Przykładowe rozwiązanie: 1. sąd, że kultura antyczna nadal istnieje w kulturze ogólnoludzkiej.Na podstawie tekstu Sylwii Karpowicz-Słowikowskiej sformułuj dwa argumenty potwierdzające tezę o wpływie dorobku artystycznego Adama Mickiewicza na twórczość autora Lalki.. Argumenty trzeba dostosować zarówno do tematu wypowiedzi, jak i do odbiorców (np. do ich wieku i wykształcenia).Stworzenie poprawnej wypowiedzi retorycznej na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego wymaga: 1. odczytania (interpretacji) dołączonego do zadania tekstu kultury pod kątem problemu wskazanego w poleceniu 2. odwołania się do innych tekstów kultury i problemów, które łączą się z tematem wypowiedzi 3.Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt