4 na podstawie poniższego tekstu wykonaj polecenia

Pobierz

0-4 p. a) Podaj nazwę kraju, którego dotyczy powyższy opis ._____ _____ b) Do podanych w tabeli sektorów gospodarki dopisz na podstawie tekstu po dwa rodzaje działalności.. Aby król francuski na wojnę moskiewską 4 tysiące Gwaskonów1 posłał i na sześć miesięcy żołd im zapłacił, a król potem, żeby im z skrzynki swej zapłacił.ZADANIE 4.. Mówimy o kręgu ziemskim i godzimy się na to, że kula ziemska ma dwa bieguny.. Niezbyt urodzajne gleby brunatne i bielicowe.Zadanie 4 0- .. Do podanych w tabeli sektorów gospodarki dopisz na podstawie tekstu po dwa rodzaje działalności.. 0-4 p. a) Podaj nazwę kraju, którego dotyczy powyższy opis.. Jego gospodarka rozwija się dzięki dogodnemu położeniu i warunkom naturalnym, które sprzyjają uprawie zbóż i hodowli zwierząt (głównie bydła i trzody chlewnej).. Postępowanie było takie: Każdy otrzymywał skorupkę i pisał na niej nazwisko człowieka, którego chciał usunąć spośród obywateli.. Ten kraj gospodarczy wpłynęły również bogate złoża surowców mineralnych, jednak współcześnieĆwiczenia utrwalające.. Na podstawie poniższego tekstu wykonaj polecenia.. B. cieplnych.. (4 pkt) na podstawie planu starożytnego miasta i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Aby były pewne pakta między Koroną Polską a Królestwem Francuskim.. Wpisz znak X we właściwych komórkach.. Sasi, jak niemal wszystkie ludy zamieszkujące Germanię, dzicy z natury, czcili demony i nienawidzili naszej religii, a nie było dla nich praw ani boskich, ani ludzkich4..

4.Na podstawie poniższego tekstu wykonaj polecenia.

C. wodnych.. b) Podaj dwa przykłady elektrowni, które na powyższym wykresie zostały podpisane .. B. cieplnych.. Rodzaje działalności w opisywanym kraju.. Wymień cztery odnawialne źródła .4.. Następnie wpisz nazwy państw we właściwych miejscach na mapie.4.. Na podstawie poniższego tekstu wykonaj polecenia.. 2.Spróbuj ustnie odpowiedzieć na końcowe pytania z pliku BL.pdf.4.. Na podstawie poniższego tekstu wykonaj polecenia.. Choć prawa człowieka powstały jako instrumenty ochrony przed tyranią sił niedemokratycznych, są w ustroju demokratycznym równie potrzebne jak w autokratycznym.. Na podstawie poniższego tekstu wykonaj polecenia.0-4 p. a) Podaj nazwę kraju, którego dotyczy powyższy opis.. B) wyjaśnij, w jaki sposób doszło do tego, że tasmania i nowa gwinea są wyspami, choć Michała 29 września pięciu rajców, którzy stali wiernie w poprzednim roku na czele miasta, winno wybrać innych .Na podstawie tekstu wykonaj polecenia.. Na podstawie poniższego tekstu wykonaj polecenia.. Wymień cztery odnawialne źródła energii.. _____ b) Do podanych w tabeli sektorów gospodarki dopisz na podstawie tekstu po dwa rodzaje działalności.. _____ b) Do podanych w tabeli sektorów gospodarki dopisz na podstawie tekstu po dwa rodzaje działalności.. Pacta conventa Henryka Walezego 1..

Na podstawie poniższego tekstu wykonaj polecenia.

Na podstawie podręcznika oraz atlasu geograficznego wykonaj polecenia.. Warunki rozwoju rolnictwa i jego cechy Dania Węgry Klimat umiarkowany ciepły kontynentalny.. Jest jednym z najbogatszych państw świata.. części kraju sprzyja uprawie winorośli.. Zdecydowana większość energii elektrycznej produkowanej w Polsce pochodzi z elektrowni A. wiatrowych.. TEKST I Ten król [Kazimierz Wielki] ponad wszystkich książąt polskich dzielnie rządził Rzeczpospolitą, albowiem jak drugi Salomon* wyniósł dzieła swoje, budując miasta, domy i grody (…).. Na podstawie mapy politycznej Europy podaj nazwy państw, których dotyczą poniższe opisy.. Jest krajem bardzo wysoko rozwini a) Podaj nazwę kraju, którego dotyczy powyższy opis.. Historyk o podbojach Krzyżaków Krzyżacy, wspomagani przez licznych ochotników […] rozpoczęli systematyczny podbój Prus […].. _____ b) Do podanych w tabeli sektorów gospodarki dopisz na podstawie tekstu po dwa rodzaje działalności.. 0-4 p. części kraju sprzyja uprawie winorośli.. 0-2 p. a) Podkreśl prawidłowe dokończenie zdania.. _____ b) Do podanych w tabeli sektorów gospodarki dopisz na podstawie tekstu po dwa rodzaje działalności.. Na podstawie poniższego tekstu wykonaj polecenia..

(0-3) Na podstawie tekstu wykonaj polecenia.

Na podstawie poniższego tekstu wykonaj polecenia.. 0-4 p. a) Podaj nazwę kraju, którego dotyczy powyższy opis.. Rozwiązanie zadania 7 z książki Planeta Nowa 8 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.pl4.. Nowoczesny przemysł przetwarza produkty dostarczane przez wydajne rolnictwo.4.. _____ b) Do podanych w tabeli sektorów gospodarki dopisz na podstawie tekstu po dwa rodzaje działalności.. .Uzupełnij tabelę dotyczącą warunków rozwoju rolnictwa i jego cech w Danii i na Węgrzech.. Żadna z wojen, prowadzonych przez naród Franków, nie była bardziej uparta, zacięta i wyczerpująca.. Wpisz znak X we właściwych komórkach.. Do kolejnych podpunktów należy dopisać następujące odpowiedzi:a)"Listę światowego dziedzictwa UNESC Odpowiedź na zadanie z Planeta Nowa 5Na podstawie poniższego tekstu wykonaj polecenia.. W punktach wypisz wszystkie nazwy bramek logicznych, ich symbole, tabele prawdy i krótki opis charakterystyki każdej z nich.. Sektor gospodarki Rodzaje działalności w opisywanym kraju rolnictwo przemysł usługi 5.4. b) Podaj dwa przykłady elektrowni, które na powyższym wykresie zostały podpisane .wykonaj polecenia na podstawie tekstu, diagramów..

Na podstawie poniższego wykresu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

C. wodnych.. Zadanie 5Uzupełnij tabelę dotyczącą warunków rozwoju rolnictwa i jego cech w Danii i na Węgrzech.. Wpisz znak X we właściwych komórkach.. Na podstawie poniższego wykresu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Na podstawie poniższego tekstu wykonaj polecenia.. Tam najpierw archonci przeliczali ilość skorupek.na podstawie poniższego tekstu źródłowego oraz atlasu geograficznego wykonaj polecenia - wyszukiwanie 0 głosów.. Na podstawie poniższego tekstu wykonaj polecenia.. 1.Zapoznaj się uważnie z poniższym tekstem BL.pdf.. Z ziemi chełmińskiejUzupełnij tabelę dotyczącą warunków rozwoju rolnictwa i jego cech w Danii i na Węgrzech.. Ten kraj Bardzo dobrze a) Podaj nazwę kraju, którego dotyczy powyższy opis.. _____ b) Do podanych w tabeli sektorów gospodarki dopisz na podstawie tekstu po dwa rodzaje działalności.. Zdecydowana większość energii elektrycznej produkowanej w Polsce pochodzi z elektrowni A. wiatrowych.. Jego gospodarka opiera się na dogodnych warunkach naturalnych umożliwiających uprawę roślin, głównie pszenicy.. Ten kraj gospodarczy wpłynęły również bogate złoża surowców mineralnych, jednak współcześnie Bardzo dobrze a) Podaj nazwę kraju, którego dotyczy powyższy opis.Na podstawie poniższego tekstu wykonaj polecenia.. Tabliczkę zanosił na umówione miejsce na agorze, zamknięte wkoło ogrodzeniem.. Jest krajem bardzo wysoko rozwiniętym.. 0-2 p. a) Podkreśl prawidłowe dokończenie zdania.. Rodzaje rolnictwo Sektor gospodarki działalności w opisywanym kraju przemysł usługi4.. samochodów, samolotów oraz wyrobów chemicznych i a) Podaj nazwę kraju, którego dotyczy powyższy opis.. Kiedy w październiku 1587 roku zawitał do Polski pierwszy przedstawiciel dynastii Wazów, 21-letni Zygmunt III Waza, ze swoją siostrą Tu uzupełnij, przyjęła ich serdecznie ciotka, królowa Tu uzupełnij, rodzona siostra matki młodego elekta - Tu uzupełnij.Na podstawie tekstu i mapy wykonaj polecenie.. 0-2 p.Na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.. Wymień cztery nieodnawialne źródła energii.0-2 p. rolnictwo 5.. Na podstawie podręcznika (podrozdział Państwo krzyżackie w Prusach) oraz poniższego tekstu historyka wy-konaj polecenia.. 0-4 p. części kraju sprzyja uprawie winorośli.. 0-7 p. aPodaj nazwę kraju, którego dotyczy powyższy opis.. Wymień cztery nieodnawialne źródła energii.. Na podstawie poniższego tekstu wykonaj polecenia.. Przy tak wielkiej wysokości gór i tak wielkiej równości pól nie można mówić o doskonałej .Na podstawie informacji z drzewa genealogicznego uzupełnij tekst.. 3 odpowiedzi.. _____ 3.. Na jego podstawie wykonaj w zeszycie w punktach notatkę.. _____ _____ b) Do podanych w tabeli sektorów gospodarki dopisz na podstawie tekstu po dwa rodzaje działalności.. W sprawie kształtu Ziemi panuje wśród badaczy powszechna zgoda..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt