Jak opisać kolizję drogową do ubezpieczyciela

Pobierz

Dane sprawcy kolizji drogowej: imię i nazwisko; zamieszkały w; posiadający prawo jazdy kat., seria i nr, wydane przez; kierujący pojazdem marki, nr rejestracyjny, należącym do; nazwa ubezpieczyciela, nr polisy, ważna do.. Towarzystwo ma 30, a w przypadku skomplikowanych spraw 60 dni na rozpatrzenie odwołania.. Ja przyznałem się do winy i przyjąłem mandat Teraz ubezpieczyciel wysłał mi, abym wypełnił dokumenty dotyczące opisu kolizji.. W innym wypadku sprawca może się później wypierać, przekonując, że do zdarzenia drogowego doszło na skutek nieuwagi obu kierowców, a nawet spróbować przerzucić winę na poszkodowanego.. oraz.. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, nie należy używać takich zwrotów, jak np.: "doszło to zdarzenia", "doszło do kolizji", czy "miała miejsce kolizja".Zasadniczo po odszkodowanie zgłasza się wniosek bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy.. Oświadczenie o kolizji drogowej powinno zawierać poniższe elementy: 1.Jeśli żaden z uczestników zdarzenia nie ma przy sobie stosownego druku, sprawca kolizji może napisać oświadczenie odręcznie, zaczynając je np. tymi słowami: Ja niżej podpisany, [dane sprawcy], oświadczam, że w dniu… o godzinie… w miejscowości… spowodowałem kolizję drogową, w której poszkodowany został [dane poszkodowanego], kierujący pojazdem [dane .dane dot.. Uszkodzenia w tamtym samochodzie (nie jestem w stanie opisać jak duże były), nr rejestracji samochodu itd.numer ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia oraz nazwę towarzystwa ubezpieczeń; listę widocznych uszkodzeń aut biorących udział w kolizji; podpisy kierujących pojazdami..

Po spisaniu oświadczeń należy zgłosić kolizję do ubezpieczyciela.

Wniosek składa właściciel pojazdu, a opis sytuacji podpisuje kierowca.. Z treści oświadczenia bardzo jasno musi wynikać, kto jest sprawcą.. Dane poszkodowanego w kolizji:Podpisane przez sprawcę kolizji drogowej oświadczenie, w którym: sprawca kolizji drogowej przyznaje się do spowodowania kolizji i opisuje jej przebieg.. Oświadczenie o szkodzie komunikacyjnej powinno zawierać takie elementy jak: dane osobowe kierowców oraz właścicieli pojazdów, numery rejestracyjne pojazdów, nr polisy oraz nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, miejsce zdarzenia, datę zdarzenia, opis zdarzenia, informację o uszkodzeniach pojazdów, przyznanie się do winy przez sprawcę kolizji, podpisy obu kierowców: sprawcy wypadku/kolizji i poszkodowanego.Należy napisać: "kolizję spowodował/spowodowałem kolizję".. Jeżeli jesteś naszym klientem i miałeś stłuczkę, zadzwoń do nas.Gdy mamy do czynienia wyłącznie z kolizją, odszkodowanie z OC sprawcy można uzyskać na drodze bezpośredniej likwidacji szkody (BLS)..

Wówczas o załatwienie sprawy występujemy do własnego ubezpieczyciela, który już bez naszego udziału rozlicza się z ubezpieczycielem sprawcy.

Do oświadczenia warto dołączyć schematyczny szkic zdarzenia oraz dane świadków kolizji, z którymi można się będzie skontaktować.Osoba poszkodowana w kolizji drogowej powinna dołączyć do zgłoszenia szkody do Zakładu Ubezpieczeń oświadczenie podpisane przez sprawcę kolizji oraz zdjęcia wykonane na miejscu kolizji.. W Żagiel Auto zrobimy to za Ciebie!. szkód - oświadczenie o zdarzeniu drogowym obowiązkowo musi zawierać dokładny opis zakresu i stopnia szkód zniszczonego pojazdu, bagażu, okolicy; najlepiej do dokumentu dołączyć rysunki pomocnicze lub wykonane telefonem zdjęcia; jeśli samochód jest wyposażony w kamerę, dowodem będzie film obrazujący zdarzenie; w przypadku opisu zakresu uszkodzeń, np. bagażu, w oświadczeniu o kolizji należy wskazać nie tylko stopień ich zniszczenia, lecz także orientacyjną .krótki opis uszkodzeń obu samochodów, potwierdzenie spowodowania kolizji/wypadku przez sprawcę i przyjęcie odpowiedzialności, dodatkowo opis miejsca zdarzenia, wskazanie daty zdarzenia oraz podpisy zarówno sprawcy jak i poszkodowanego, oprócz oświadczenia warto zrobić kilka zdjęć uszkodzeń.Jak napisać oświadczenie o kolizji i gdzie je dostarczyć?. Jeśli samochód sprawcy był ubezpieczony to nic innego nie można zrobić..

Ta droga jest możliwa w przypadku drobnych kolizji bez ofiar.W każdym przypadku wystarczy wypełnić formularz, aby poinformować ubezpieczyciela o zdarzeniu.

dane pojazdów uczestniczących w kolizji - model, marka, numer rejestracyjny, imię i nazwisko/nazwa oraz adres właściciela.Do ubezpieczyciela Oświadczenie sprawcy kolizji należy dołączyć do składanego w firmie ubezpieczeniowej zgłoszenia szkody (wcześniej dobrze jest pozostawić sobie jego kserokopię).. Odwołanie w formie pisemnej powinno zawierać dane osobowe pokrzywdzonego, nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeń oraz numer polisy i numer wydanej decyzji.Oświadczenie o kolizji punkt po punkcie: Data i miejsce zdarzenia.. sprawca kolizji potwierdza zakres uszkodzeń samochodu kierowanego przez osobę poszkodowaną w wyniku kolizji drogowej.Jak napisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?. Kolizję zgłaszamy do ubezpieczyciela sprawcy, powołując się na numer jego polisy.Spisując oświadczenie pamiętajmy, by zostały w nim zawarte: dane osobowe uczestników kolizji - imię, nazwisko, PESEL, adres, numer dowodu osobistego, numer i kategoria prawa jazdy.. Ułatwienia w zdalnym zgłaszaniu szkody Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe poszły o krok dalej - do zgłoszenia szkody wystarczy już tylko smartfon i odpowiednia aplikacja..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt