Uzupełnij czasowniki i zakreśl czynności które wykonujesz

Pobierz

Narysuj dwie czynności, które umiesz robić, i napisz zdania.. Słownik wyrazów bliskoznacznych do słowa wykonywanie W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa wykonywanie znajduje się łącznie 77 synonimów .Ćw.. Pod spodem znajdziesz odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane z hasłem czynności: » Szukaj hasła czynności w Google.. Czasy 3.. Mama ugotowała obiad (Mama - podmiot, ugotowała - orzeczenie).Lista słów i wyrażeń podobna do słowa wykonywanie: wykonywanie czegoś, wykonywanie telefonu, wykonywanie zawodu.. Nie w każdym języku da się wyróżnić jasną klasę czasowników (na .powinieneś zakreślić odpowiedzi, wstawiając X w miejscu pod słowem: TAK - jeżeli twoja odpowiedź na pytanie jest pozytywna, .. w którym jeden pracownik wykonuje określone zadania.. to CZASOWNIKI.. Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie.. Nagranie 3.19: historyjka.mp3 .. Są to czasowniki nieprzechodnie, do których zalicza się, np.: spacerować, uśmiechać się, iść, czekać, krzyczeć, leżeć itp. Czasowniki dzielą się na dokonane (czynność, o której mowa została zakończona) oraz niedokonane (czynność jeszcze trwa w chwili mówienia).3 Powiedz, jakie czynności potrafią wykonywać wymienione zwierzęta.. Strona zwrotna występuje, gdy podmiot jednocześnie jest odbiorcą skutków czynności..

Uzupełnij czasowniki i zakreśl czynności, które wykonujesz.

KILKA .Słowo "czynności" w słownikach zewnętrznych.. Przypomnij sobie, jak nazywamy takie formy czasownika.. 5 np. Dzieci jedzą pyszne lody.. Wyrażana jest przez osobową formę czasownika, będącą orzeczeniem w zdaniu, w którym podmiot wykonuje czynność, np: Ania czyta książkę (Ania - podmiot, czyta - orzeczenie).. Czasowniki dokonane tworzą czas przyszły prosty.. Napisz w zeszycie jakie czynności wykonujesz rano , gdy wstajesz do szkoły ?. Dopisz ich tłumaczenia, używając słowniczka na stronie 89.uzupełnij tekst czasownikami z ramki w czasie past simple.. Liczba mnoga jest wtedy, gdy czynność wykonuje więcej osób.. Zdanie w czasie przyszłym prostym wyraża pewność mówcy, że wykonawca czynności wykona ją do końca, np. принесу, дам.Czasowniki niedokonane nazywają czynności osiągnięciem celu lub.. - przeczytaj tekst i uzupełnij luki odpowiednimi czasownikami w czasie past simple.. UWAGA!. Zapisz w zeszycie zwroty z ramki w zad.3/82 w podręczniku.. 1 str. 84 - połącz litery tak by powstały wyrazy, następnie podpisz nimi obrazki 1-6.. Stanowiska pracy, na których wykonuje się podobne .. Uzupełnij tabelę, wykorzystując gotowe karteczki z podanymi czynnościami wykonywanymi w firmie.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

5 Uzupełnij czasowniki i zakreśl czynności, które wykonujesz.

Osoby 2.. 16 s. 57 Dokonaj samooceny, zaznacz, które z wymienionych czynności potrafisz Dzieci grają w piłkę .. 9 .- Wysłuchaj nagrania i wybierz właściwą odpowiedź .Czasownik - odmienna oraz samodzielna część mowy przedstawiająca dziejące się czynności oraz niektóre stany.. Czasowniki dokonane nazywają czynności, które zostały lub zostaną osiągnięciem celu.. Czasowniki odmieniają się przez: 1.. Ostatnim razem poznaliśmy czasownik "can", który oznacza,że potrafimy/umiemy wykonać daną czynność, np: I can jump.. Wyrazy ( te czerwone ) , które odpowiadają na pytania : co robi?, co robią?.

Zakreśl czynności, które lubisz.

Uzupełnij czasowniki i zakreśl czynności, które wykonujesz.. 2 str. 76 - uzupełnij magiczny kwadrat, dorysowując brakujące czynności oraz uzupełniając wypowiedzi w dymkach.. Przeczytaj definicję i wybierz poprawne odpowiedzi.. Liczby 4.. Zadanie 1 Pamiętaj, liczba pojedyncza jest wtedy, kiedy czynność wykonuje jedna osoba.. skaczą, ciągnie, wyjeżdża, będzie, pisze, stojąZakreśl czasowniki nieregularne.. Ich spiele Gitaren.Na czerwono podkreśl wyraz, który jest nazwą czynności.. 4 Popatrz na rysunki i uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Imiesłowy dzielimy na: a).. co się z nim dzieje?. Potrafię .майбутній час) określa czynność, która ma być wykonana w przyszłości, lub stan, który ma nastąpić w przyszłości.. 2 str. 84 - poparz na rysunki i podpisz je nazwami czynności, które wykonują dzieci.Napisz 5 czynności które wykonujesz w wolnym czasie.. Piątek 29.05.20r.. zakończone niezakończone powtarzające się 5a Oceń prawdziwość każdego zdania.. Uzupełnij luki w treści pocztówki i zakreśl wyrazy, które są zgodne z Twoim rysunkiem.. Rodzaje czasownika (w języku polskim) * liczba pojedyncza rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki * liczba mnoga rodzaj męskoosobowy rodzaj niemęskoosobowy Odmiana Według tradycyjnego ujęcia czasowniki odmieniają się (koniugują) przez czasy, tryby, aspekty, strony .Temat: Uczymy się prawidłowo odmieniać czasowniki..

» Wyjaśnienie znaczenia słowa czynności.

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.Uproszczona procedura dotycząca prawa wykonywania zawodu lekarza zachowuje gwarancję kompetencji - zapewnił w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji, podczas której .Narysuj własną pocztówkę.. 15 s. 57 Narysuj widok za swoim oknem, a następnie uzupełnij opis zgodnie z wykonanym przez Ciebie rysunkiem.. Tryby OsobyCzasowniki, które tworzą stronę bierną, nazywa się przechodnimi, a czasowniki, które nie tworzą strony biernej - nieprzechodnimi.. •peel apples/potatoesCzasownik może występować w dwóch formach: forma osobowa - to taka, która pozwala określić, kto wykonuje czynność, np. śpiewa - on / ona / ono, gram - ja, mówisz - ty, krzykną - oni; forma nieosobowa - to taka, która nie pozwala określić, kto wykonuje czynność, np.Które czasowniki nie pozwalają stwierdzić, kto wykonuje czynność?. Temat: Can you swim?-pytamy i odpowiadamy.. Zadanie 2 Uzupełnij tabelkę wpisując czasowniki w odpowiednie miejsca.Postaraj się połączyć obrazki, następnie uzupełnij brakujące wyrazy w chmurkach (może uda się to z pamięci?).. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Imiesłowy uprzednie z kolei - jak podpowiada ich nazwa - dotyczą czynności i zdarzeń, które zdarzyły się wcześniej niż sytuacja opisana przez czasownik w formie osobowej, np.: Przyszedłszy\ do domu, szybko przeczytałem pocztę\ = 'Najpierw wróciłem do domu, a potem przeczytałem pocztę'.Jednak nie wszystkie czasowniki mogą tworzyć stronę bierną.. Autobus jedzie po ulicy.. Czasownik może przybierać nieosobową formę czasownika: - bezokoliczniki np. jeść, iść - formy zakończone na: -na, -to, np. umyto - niektóre konstrukcje z "się", np. mówi się o wojnie - imiesłowy 2.. Powiedz dlaczego.. Uzupełnij poprawnie tabelkę nazwami zwierząt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt