Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach wodorosiarczan i potasu

Pobierz

Zapisz nazwy soli o podanych .Rozwiązanie - Napisz nazwy podanych soli a) i ich wzory b) : Ocena użytkowników: 4. chlorek baruA)chlorek baruWzór tlenku: BaOWzór kwasu: HClWzór soli: BaCl2b)azotan(V) srebra(I)Wzór tlenku: Ag2OWzór kwasu: HNO3Wzór soli:.. Pb(NO3)2 - azotan(V) ołowiu .1.. Napisz .zad.1 Napisz wzory sumaryczne wodorków pierwiastków o podanych symbolach oraz podaj ich nazwy:C(IV),Ca(II),Cl(I) zad.2 NApisz równania syntezy z pierwiastków o posanych nazwach:Wodorek magnezu,jodowodór,amoniak zad.3 Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków o podanych nazwach:wodorotlenek potasu,wosorotlenek cyny(II),wodorotlenek żelaza(III),wodorotlenek ołowiu(IV) zad.4 Określartości .Napisz wzoy sumaryczne substratów rekacji otrzymywania soli o podanych nazwach oraz wzory sumaryczne tych soli.. 2012 (16:34) Napisz nazwy systematyczne i wzory sumaryczne substancji oznaczonych literami X i Y.. Wzór sumaryczny kwasu Nazwa systematyczna kwasu Wzór anionu reszty kwasowej Wartościowość reszty kwasowej HCl kwas siarkowy(VI) PO4 3- kwas azotowy(V) H2S CO3 2- kwas siarkowodorowy HBr 2.. Wejdź na mój profil na Instagramie: nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31; Napisz wzory sumaryczne półstrultualne oraz podaj nazwy soli: 2014-01-15 16:54:29; Napisz wzór azotan V wapnia , narysuj jego wzór strukturalny oraz podaj 3 reakcje otrzymywania tej soli 2012-04-21 21:25:06; napisz nazwy podanych soli (a) i ich wzory(b) 2010-03-11 16:09:35Zadanie 1 Zapisz wzory sumaryczne i nazwy systematyczne soli do przykładowych zastosowań: a) sól fizjologiczna b) środek konserwujacy wędliny c) produkcja luster d) mleczko do demakijażu Zadanie 2 Do podanych wzorów sumarycznych soli zapisz zastosowanie: a) CaSO4 b) Na3PO4 c) CaCO3 d) AgNO3DYSKUSJA I ODPOWIEDZI..

Zapisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych.

Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach.. Wzór soli.. Tlenek potasu Tlenek magnezu Tlenek węgla (IV) Tlenek żelaza (III) Pliss pomocy daje naj kl 7. wzór krzemionki, podaje nazwę systematyczną podaje nazwy soli bezwodnych ,zapisuje wzory.. Napisz nazwy systematyczne podanym wzorom soli : Sn(NO3)2 - azotan(V) cyny(II) CaCO3 - węglan wapnia.. Zapisz równanie reakcji zobojętniania zasady potasowej kwasem solnym.. X + KOH -----> C17H31COOK + Y BARDZO PROSZĘ O POMOC DAM NAJ!. Np. pierwiastekzdwochpl.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. azotan (V) miedzi (II), azotan (III) miedzi (IV) siarczan (VI) glinu, węglan żelaza (III), fosforan (V) potasu, fosforan (V) miedzi (I), … poniżej.. 1.tworzyć nazwy soli;.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.napisz wzory sumaryczne i strukturalne zwiazkow chemicznych o podanych nazwach systematycznych a tlenek chloru v Napisz wzory sumaryczne soli, które można otrzymać w podanych reakcjach chemicznych przy założeniu, że produktami są wyłącznie sole obojętne.Znam wzór ogólny soli Potrafię podać nazwy i wzory sumaryczne wybranych soli.. Proszę, oceń Ocena 1 Ocena 2 Ocena 3 Ocena 4 Ocena 5.1. a) Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy soli: NH4NO3, ALOHSO4, KHS, Mg(H2PO4)2, Cr(SO4)3, NaHSO3, NaNO2, Cu2S, CuCl2 * 2 H2O, FeCl3, Al(OH)2Cl, Pbl2, CaCl2 * 6 H2O, NaH2PO4; b) Napisz wzory następujących soli: Węglan wapnia, dwuwodorofosforan(V) sodu, jodek żelaza(II), wodorowęglan potasu, dziesięciowodny siarczan(VI) sodu, chlorek wodorotlenek magnezu, fosforan(V) amonu, azotan(V .Z tym zestawem łatwo nauczysz się wzorów podstawowych wodorotlenków..

Podkreśl wzory sumaryczne tlenków, które reagują z zasadami.

Nazwa.. 2015-06-10 11:21:26 Załóż nowy klubPodobało się?. Nazwij produkt tej reakcji.. Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach: fosforan (V) cynku, siarczan (V)wapnia, siarczek litu, flu… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Zadanie 1 Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach: a) siarczan (IV) potasu; b) fosforan (V) sodu c) wodorowęglan sodu; d) azotan (V) magnezu; e) siarczan (VI) ołowiu (IV)..

Zadanie jest zamknięte.Napisz wzory sumaryczne tlenków o podanych nazwach systematycznych.

- MidBrainartNapisz równania reakcji otrzymywania, wzory sumaryczne i strukturalne oraz podaj nazwy.. stechiometrycznego substratów reakcji oraz wykorzystania pojęcia stężenia.. Question from @Kingaw20 - Szkoła podstawowa - ChemiaZadanie 4 Ustal, które z soli o podanych wzorach sumarycznych dobrze rozpuszczają się w wodzie, i podkreśl sole ulegające dysocjacji jonowej.. Uzupełnij tabelę.. Wzór sumaryczny Nazwa systematyczna Wzór sumaryczny Nazwa systematyczna Na 2 SO 4 Li 3 PO 4 NaCl Cu(NO 3) 2 Mg 3 (PO 4) 2 KCl CaCO 3 Fe 2 (SO 4) 3 ZnCl 2 FeCl 3 NiCl 2 K 2 CO 3 Cu 2 SO 3 HgS 2.. A- metan B- eten C-propen D-toluen jramulewicz October 2020 | 0 RepliesNapisz wzory sumaryczne soli : fosforan(V) sodu - Na3PO4 .. Zadanie 2 Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a) KHSO4; b) KNO2; c) Ca(NO3)2; d) AlPO4; e) Na2S.. Jeżeli tworzy dwa tlenki, to końcówkę -owy otrzymuje nazwa tlenku, w którym metal ten ma wyższą wartościowość, a końcówkę -awy stosuje się do nazwy tlenku, w którym .1. napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: - chlorek chromu(III .Napisz jonowy skrócony zapis reakcji zobojętniania.. • podaje nazwy soli, zapisuje ich wzory .NApisz równania syntezy z pierwiastków o posanych nazwach:Wodorek magnezu,jodowodór,amoniak zad.3 Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków o podanych nazwach:wodorotlenek potasu,wosorotlenek cyny(II),wodorotlenek żelaza(III),wodorotlenek ołowiu(IV) zad.4 Określartości metali o poniższych wodorotlenkach: LiOH,Cu(OH)2,Ni(OH)3 zad.5 Ułóż równania reakcji metali i tlenków metali z wodą .36..

Nazwy 15 Maj 2020 Napisz wzory sumaryczne soli na podstawie podanych nazw.

Wśród poniższych substancji wskaż sole i nazwij je: KOH, CaSO 4, K 3 PO 4, Ba(OH) 2, HCl, Na 2 SO 4, H 2 SO 4, H 3 PO 4, Ca 3 (PO 4) 2. Podaj wzory jonów, których obecność potwierdzono, a .2009-11-17 18:05:37; Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych.. Nazwy soli pochodzą od nazw anionów reszt kwasowych i kationów metalu z podaniem jego wartościowości (o ile metal przyjmuje więcej, niż jedną wartościowość!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt