Na podstawie tekstu wyjaśnij dlaczego rycyna

Pobierz

Poniżej przedstawiono reakcję syntezy glutaminy z glutaminianu zachodzącą w organizmie człowieka.Na podstawie: P. Jedynak, Roślinne bestie, "Wiedza i Życie", czerwiec 2011.. Tam najpierw archonci przeliczali ilość skorupek.5.. Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykaż, że kanianka jest rośliną pasożytniczą.. Przyporządkuj zamieszczone wizerunki polskiej szlachty odpowiednim siedzibom - dworom szlacheckim albo rezydencjom magnackim.. Odpowiedź uzasadnij, wymieniając po jednej cesze budowy kanianki jako rośliny i jako pasożyta.. Kanianka jest rośliną, ponieważ: Kanianka jest pasożytem, ponieważ:Na podstawie tekstu Bohdana Dziemidoka wyjaśnij, w jaki sposób posługiwanie się zmysłem komizmu pomaga ludziom znajdującym się w szczególnie trudnych sytuacjach.. Cząsteczka rycyny ma strukturę : - rzędową, ponieważ 1.2.. Przeszywał ich strach przed Sowietami, Niemców traktowali jako "wyzwolicieli".Na podstawie tekstu i mapy wykonaj polecenie.. Wskazówki do rozwiązania zadania Postaraj się odczytać z ilustracji charakter zbiorowości, zwróć uwagę na elementy, które łączą zebranych - poza czasem i przestrzenią.. Zadanie 5.. Cząsteczka rycyny ma strukturę : - rzędową, ponieważ 1.2.. Na czym polega uniwersalność "Antygony" Sofoklesa?. Na podstawie tekstu wyjaśnij, dlaczego wójt stawał się zwykle - Zadanie 4: Historia 5 - strona 83 Wójt stawał się zwykle najbogatszym mieszkańcem miasta, ponieważ Odpowiedź na zadanie z Historia 5Odwołując się do właściwości łańcucha polipeptydowego rycyny RTA, wyjaśnij, dlaczego rycyna działa toksycznie na komórki.Wyjaśnij na podstawie tekstu źródłowego, dlaczego władca dalekowschodni nie zgodził się na propozycję papieża..

Na podstawie źródła 4.

Mędrcy starożytni chytrze obmyślili, w jaki sposób można by ludziom mówić prawdę prosto w oczy nie robiąc tego w sposób grubiański.. a) Wyjaśnij, dlaczego nie powinno się krzyżować klonów tego samego gatunku.Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na zdjęciu kategoria społeczna jest tłumem.. Nowy Witowski.. 1.3.Rycyna - białko o silnych właściwościach toksycznych pochodzące z rącznika pospolitego.. Odpowiedź uzasadnij.. Czy w przypadku Kreona możemy mówić o sytuacji tragicznej?. Odpowiedź uzasadnij.. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.. Uzasadnij swój wybór.. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.. W odpowiedzi uwzględnij mechanizmZadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono średnią liczbę dni z pokrywą śnieżną w Polsce w wybranym okresie XX wieku (strona III barwnego materiału źródłowego).. Według Bohdana Dziemidoka zmysł komizmu pozwala ludziom przetrwać w trudnych czasach za sprawą obracania w żart elementów codziennych sytuacji.1.. Tabliczkę zanosił na umówione miejsce na agorze, zamknięte wkoło ogrodzeniem.. 3.Słowa zamarły na ustach rozjuszonym konstruktorom..

Na podstawie źródeł 3-6.

Zachodząca w wątrobie deamidacja powoduje ponowne uwolnienie jonów amonowych.. Question from @Pauladobrowska2 - Szkoła podstawowa - GeografiaStrona 4 z 10 EPOP-P1_100 Zadanie 4.. Wyjaśnij, dlaczego komórki człowieka są zróżnicowane pod względem budowy i funkcji, chociaż mają tę samą informację genetyczną.. Odpowiedź uzasadnij.. Odwołując się do właściwości łańcucha polipeptydowego rycyny RTA, wyjaśnij, dlaczego rycyna działa toksycznie na komórki.. Była to pierwsza z wykrytych lektyn, tj. białek .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Powstająca przy ich udziale glutamina (amid kwasu glutaminowego) jest uwalniana do krwi, z którą wędruje do wątroby.. Wyjaśnij pojęcia: tragizm, konflikt tragiczny.. Wyjaśnij, dlaczego DNA mitochondrialne owcy Dolly różniło się od DNA mitochondrialnego owcy będącej dawcą.. (0-2) 5.1.Na podstawie tekstu mapy oraz innych źródeł informacji wyjaśnij dlaczego na Suwalszczyźnie nie eksploatuje się złóż rud metali.Podaj co najmniej trzy przyczyny.. Question from @Gamenado50000 - Szkoła podstawowa - GeografiaNa podstawie tekstu narysuj drabinę społeczną szlachty polskiej.. Jak sądzisz, co - mimo ogromnych różnic majątkowych - łączyło polska szlachtę..

1.1 ) Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia.

Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy .Na podstawie 1 akapitu wyjaśnij, dlaczego ludzie nie mogli obrażac sie na mędrców?. (0-1) Na podstawie tekstu Walerego Pisarka wyjaśnij sens sformułowania: z retorycznej łupiny wyłuskać ziarno rzeczowej informacji.. O procesie społecznymWyjaśnij, dlaczego sąsiedztwo z zakonem krzyżackim było czynnikiem zbliżającym Polskę i Litwę.. Postępowanie było takie: Każdy otrzymywał skorupkę i pisał na niej nazwisko człowieka, którego chciał usunąć spośród obywateli.. Odpowiedź uzasadnij.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.. Reforma 2019Na podstawie tekstu określ, jaka jest najwyższa rzędowość struktury cząsteczki rycyny (1-, 2-, 3- czy 4-rzędowa).. Pokazywali im dziwne lustro, w którym ukazywały się różnego rodzaju zwierzęta i dziwaczne przedmioty.Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 1-14).. Na przykładzie "Antygony" objaśnij pojęcie tragedii.. Na podstawie tekstu określ, jaka jest najwyższa rzędowość struktury cząsteczki rycyny (1-, 2-, 3- czy 4-rzędowa).. Jako substancja białkowa z grupy lektyn nie miesza się z olejami, co umożliwia produkcję nieszkodliwego dla ludzi oleju rycynowego.. Maszyna w samej rzeczy robiła Nic, a to w ten sposób, że kolejno usuwała ze świata rozmaite rzeczy, które przestawały istnieć, jakby ich w ogóle nigdy nie było.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

... Na podstawie tekstu wyjaśnij znaczenie użytego w nim słowa epigon.

Na czym polegała zasada trzech jedności, stosowana w tragedii greckiej?. W pierwszej połowie XIV w. został zawarty związek małżeński między przedstawicielami dynastii Piastów i Jagiellonów.Na podstawie tekstu,mapy oraz innych źródeł informacji wyjaśnij,dlaczego na Suwalszczyźnie nie eksploatuje się złóż rud metali.Podaj cztery przyczyny.. 1.3.. Chan Gujuk nie zgodził się na przyjęciu chrztu, ponieważ uważał, że wiara- Wiele środowisk litewskich, białoruskich i ukraińskich zdecydowało się na podjęcie współpracy z III Rzeszą, ponieważ kierowali się aspiracjami narodowymi i politycznymi.. Wyjaśnij, dlaczego Nizina Podlaska charakteryzuje się inną długością zalegania pokrywy śnieżnej niż Nizina Szczecińska.1.. rozwiązanie: np. (0-1) Odwołując się do właściwości łańcucha polipeptydowego rycyny RTA, wyjaśnij, dlaczego rycyna działa toksycznie na komórki.. Wszystkie części rośliny zawierają rycynę, ale największe jej stężenie występuje w nasionach.. b) Na podstawie tekstu wyjaśnij, dlaczego zwalczanie dorosłych bilharcji przez układ odpornościowy żywiciela jest utrudnione.. Na podstawie tekstu wyjaśnij, dlaczego rycyna będzie silniej działać na komórki nowotworowe niż na zdrowe komórki organizmu.Rycyna powoduje dezaktywację rybosomów, a tym samym zahamowanie translacji i syntezy białek, które są niezbędne podczas podziałów komórek, co jest szczególnie szkodliwe dla komórek nowotworowych, które się szybko dzielą (w przeciwieństwie do zdrowych komórek) i mają wysokie tempo metabolizmu / hamuje namnażanie się komórek (nowotworowych).Na podstawie tekstu określ, jaka jest najwyższa rzędowość struktury cząsteczki rycyny (1-, 2-, 3- czy 4-rzędowa).. Wyjaśnij pokrewieństwo, które łączyło Jagiełłę i Witolda.. (0-1) Odwołując się do właściwości łańcucha polipeptydowego rycyny RTA, wyjaśnij, dlaczego rycyna działa toksycznie na komórki.. Jako pierwszy niezwykłe właściwości biologiczne rycyny zauważył w 1888 roku Hermann Stillmark..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt