Sprawozdanie ze świetlicy szkolnej 2020

Pobierz

Ważnym elementem tego okresu są bale kostiumowe.. Wdra żanie uczniów do aktywno ści i odpowiedzialno ści za własny rozwój, 2.SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. Jerzego Bińczyckiego w Krakowie na rok szkolny 2021/2022.. W bieżącym półroczu swą działalnością opiekuńczo- wychowawczą objęto 100 uczniów klas I-III.. w Stemplewie przy Stowarzyszeniu Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich w roku 2013.. W sprawozdaniach na dzień 30.06.2020 r. wychowawcy przedstawili18/02/2014 admin.. SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.. Dzięki wsparciu Radą Rodziców SU mógł symbolicznym kwiatkiem.Czym jest sprawozdanie- cytując definicję ze słownika języka polskiego , jest to «przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś» Twoim zadaniem jest zatem, przedstawić przebieg Twojego stażu, opierając się na planie rozwoju zawodowego- nauczycielu.ŚWIETLICA SZKOLNA.. W dniu 15 marca w świetlicy szkolnej odbył się Wiosenny Turniej Tańca w kategorii hip hop.. Zadania główne przyj ęte do pracy w świetlicy obejmuj ą nast ępuj ące zagadnienia: 1.. WANDY CHOTOMSKIEJ W KIEŁCZOWIE W roku szkolnym 2020/2021 świetlica pracowała według wytycznych MEN, MZ i GIS w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, oraz wewnętrznychSprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 Opieka świetlicowa stanowi zadanie statutowe szkoły.Sprawozdanie z działalności pracy świetlicy szkolnej w I półroczu, rok szkolny 2020/2021 Świetlica szkolna czynna w godzinach od 7:15 do 15:45..

Karta zapisu do świetlicy ZDALNE NAUCZANIE.

Może być tak, że świat za 100 lat będzie wyglądał zupełnie inaczej niż nam obecnie się wydaje.. Środowiskowa Świetlica Integracyjna RAZEM w Stemplewie działa od 2006 roku i kontynuowała swoją działalność w 2013 roku .Wiosenny Turniej Tańca.. NASZE OSIĄGNIĘCIA «Opracował: Zespół nauczycieli świetlicy szkolnej 26.06.2020 r. Kochane Świetliczaki!. Zaj ęcia świetlicowe miały zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy i odbywały si ę zgodnie z dziennym rozkładem zaj ęć.. Na świetlicę zapisanych jest 19 dzieci ( 14 dziewczynek i 5 chłopców) w tym 9 dojeżdżających z Wolimierza i 10 .Sprawozdanie z przebiegu balu karnawałowego w świetlicy szkolnej.. Arkusz 1 obserwacji diagnozującej; Arkusz 2 obserwacji doradczo-doskonalącej; Arkusz 3 obserwacji kontrolno-oceniającejW celu zapisania dziecka do świetlicy szkolnej, należy wypełnić Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (dostępna na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do szkoły) a następnie złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać skan pocztą elektroniczną - .. Opieką świetlicową objętych zostało 50 uczniów z klas 0 -VII.. Dziś zwracamy się Was po raz ostatni w tym, tak innym, wyjątkowym roku szkolnym..

w świetlicy w czasie epidemii.

Analizując Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny oraz sprawozdania wychowawców klasowych z dnia 21.01.2020 roku uważam, że w szkole właściwie realizuje się zadania w zakresie postaw i wartości zawartych w tym programie.. Są to uczniowie, których rodzice pracują, jak również uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły autobusem.. Wrzesień 2021.. Mikołaja Kopernika w Piskach oraz innych środowisk.. ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. 2020-2021 Konkurs 2020-2021 Św 20-21.Działalność Samorządu Uczniowskiego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 polegała na aktywnym udziale uczniów w życiu szkoły i pracy na rzecz społeczności uczniowskiej SP im.. Wytyczne dla świetlic szkolnych.. SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022; SZKOLNE MENU.. Celem zajęć świetlicowych jest organizowanie opieki wychowawczej uczniom dojeżdżającym i miejscowym, którzy wyrażają potrzebę pozostania dłużej w szkole ze względu na pracę zawodową rodziców.O szkole.. Szkoły mają jednak obowiązek zapewnić w tym czasie opiekę dzieciom osób wykonujących zawody medyczne oraz innych osób zaangażowanych w zwalczanie pandemii koronawirusa.10.. Uchwały Rady Miejskiej w Kole dotyczące rekrutacji ; SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022..

Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej za I okres roku szkolnego 2016/17.

S. N.Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej; Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dn. 27.01.2021r.. Sprawozdanie z pracy Zespołu Wychowawczego Nauczycieli Świetlicy Szkolnej za I okres roku szkolnego 2016/17.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko stażysty: Anna Reinberger Stanowisko: wychowawca świetlicy Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkół w Wilamowicach Okres trwania stażu: 01.09.2020 - 31.05.2021 Imię i nazwisko opiekuna: Ewa Borecka Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z .Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej dla klas 1-4 oraz klas 5-8 w roku szkolnym 2019/20.. Świadczą też o tym oceny z zachowania.. Czytaj dalej.. czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 6.30 do godziny 16.00.. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez .Zajęcia świetlicowe odbywają się 5 dni w tygodniu od godziny 6.30 do 15.30. pan mgr Grzegorz Sitek.Prawdopodobne jest, że w krótkiej perspektywie czeka nas popularyzacja rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, inteligentnych domów oraz samojezdnych samochodów..

Kierownikiem świetlicy jest pani mgr Grażyna Skowron.

Kierownik świetlicy- Małgorzata Pietrzykowska.Sprawozdanie z pracy świetlicy za półrocze.. SPRAWOZDANIA.. w roku szkolnym 200./200….. W roku szkolnym 2019/2020 w naszej świetlicy wychowawcami są również: pani mgr Dominika Kwarcińska.. W środę, 15 lutego w godz. od 13.00 do godz. 15.00 w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa.Koronawirus.. To radosny czas przepełniony muzyką i tańcem.. W świetlicy przebywały również dzieci oczekujące na zajęcia dodatkowe (logopedyczne, surdopedagogiczne , tyflopedagogiczne, korekcyjne, .Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego .. w związku ze spełnieniem poszczególnych wymagań zawartych .. świetlicy szkolnej.. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.. Zajęcia w świetlicy szkolnej w roku szkolnym2008/2009 odbywały się zgodnie z ROCZNYM PLANEM PRACY oraz z MIESIĘCZNYM PLANEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. Karnawał to czas zabaw, maskarad i wielkich balów.. Od 9 listopada 2020 r. dzieci uczęszczające do klas I-III szkoły podstawowej uczą się zdalnie.. 1.Sprawozdanie z pracy.. Świetlica szkolna stanowi integralną część systemu wychowania szkolnego.. Wniosek można także wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do szkoły z napisem "ZAPISY DO ŚWIETLICY".Jerzego Bińczyckiego w Krakowie na rok szkolny 2021/2022.. Oddziały przedszkolne; Oddziały sportowe; Biblioteka szkolnaSprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 Author: x Last modified by: User Created Date: 8/26/2021 10:18:00 PM Company: ACME Other titles: Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej w I semestrze roku szkolnego 2019/2020Świetlica w czasie pandemii.. Załącznik 1.. Załącznik nr 1.. 3. Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz ich sytuacji rodzinnej:Sprawozdanie z pracy opiekuńczo -wychowawczej świetlicy szkolnej w roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Pilczycy.. Do świetlicy zapisanych jest 75 uczniów, głównie z klas I - III.Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej dla klas 1-4 oraz klas 5-8 w roku szkolnym 2019/20.. Zajęcia świetlicowe odbywały w godzinach 11.50 - 15.00.niego świ ęta i uroczysto ści.. Dokumenty szkolne.. Statut Szkoły Szkoły Podstawowej nr 8; Szkolny Program Profilaktyczno - Wychowawczy 2021/2022 wychowawczo-profilaktyczny; Załącznik nr 3 wniosek; Załącznik nr 4- oświadczenie o dochodzie; Dla nauczyciela..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt