Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj europejskie państwa

Pobierz

Rodzaje działalności w opisywanym kraju.. Cieśnina Mesyńska B. Cieśnina Sund C. Korsyka D. rolnictwo przemysł usługi 5.Na podstawie podanych opisów rozpoznaj sąsiadów Polski.. 1.Państwo nad Morzem Czarnym,położone na południe od Rumunii.. Opis Pojęcie 1.. Największy kanadyjski półwysep - .Na podstawie opisów rozpoznaj państwo Europy - wybierz właściwe z podanych obok mapy: Opis państwa Nazwa Numer na mapie Przeważającą część kraju zajmują góry, wchodzące w skład łańcucha Karpat.. Podaj ich nazwy oraz przykłady państwa, w których się znajdują.a) Według tej religii jedna z podstawowych wartości jest umiłowanie wszelkich stworzeń, a celem jej wyznawców - osiągnięcie nirwany.b) wyznawcy tej religii są zobowiązani przestrzegać 5 zasad: publicznego wyznawania wiary, modlitwy, postu, jałmużny oraz .z krajów z nim sąsiadujących.. 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyraźnie zastrzega, że dalsze .Na podstawie podanych opisów rozpoznaj sąsiadów Polski.. Jedno z najlepiej rozwiniętych gospodarczo państw świata, producent znanych marek samochodów.Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne.. rozwiązane.. 2010-09-18 11:27:53; Na podstawie informacji zawartych w podręczniku rozpoznaj obiekt przedstawiony na poniższej fotografi.Wpisz obok jego nazwę.Następnie wypisz korzyści oraz straty społeczno-gospodarcze wynikające z jego powstania..

(2 pkt) Do podanych opisów dopisz właściwe pojęcia.

Funkcjonują tam koleje dużych prędkości - TGV.. 2009-10-27 16:52:34Na podstawie poniższego tekstu wykonaj polecenia.. Kanał La Manche X -> -> -> -> -> Y Zadanie 30.. Ideologia odrodzenia narodowego Żydów zmierzającaOblicz, na podstawie wykresu, ilu Polaków było .. B. Euroregion obejmujący pogranicze Polski, Czech i Niemiec.. a) Napisz, która z grup krajów oznaczonych na mapie sygnaturami: A, B, C nie należy do rodziny językówówczesnej Europie.. Na podstawie: Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa 2013, s. 66.. 1) Państwo leżące nad M.Czarnym,część jego terytorium należała do Polski,powstało po rozpadzie ZSRR.Ma z polską wspólne krainy: Roztocze, Karpaty oraz Polesie.Zadanie 1 Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj religię.. Opis kraju Spośród sąsiadów Polski kraj ten ma najmniejszą liczbę ludności.Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" na podstawie art. 25 ust..

Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj europejskie państwa i wpisz właściwe miejsca ich nazwy.

2.Państwo przez które przepływają między innymi Loara,Rodan i Sekwana.Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj europejskie państwa i wpisz we właściwe miejsca ich nazwy.Następnie oznacz te kraje na mapie konturowej numerami odpowiadającymi ich opisom.1.Państwo nad morzem Czarnym położone na południe od Rumunii.Kl.Do kolejnych opisów należy dopisać następujące numery z mapy (w nawiasie przy numerze dopisano nazwę państwa): A.. (2 pkt) Na podstawie opisów rozpoznaj mniejszości narodowe żyjące w Polsce i wpisz do tabeli ich nazwy.. Sektor gospodarki Rodzaje działalności w opisywanym kraju rolnictwo przemysł usługi 5.A.. Ruch społeczno-polityczny, powstały pod koniec XVIII wieku, mający na celu zniesienie niewolnictwa, a po wojnie secesyjnej walczący z wszelkimi przejawami dyskryminacji rasowej.. 1) Państwo leżące nad M.Czarnym,część jego terytorium należała do Polski,powstało po rozpadzie ZSRR.Ma z polską wspólne krainy: Roztocze, Karpaty oraz Polesie.. Wpisz do tabeli nazwę każdego z krajów obok jego opisu.. _____ _____ b) Do podanych w tabeli sektorów gospodarki dopisz na podstawie tekstu po dwa rodzaje działalności.. Następnie oznacz te kraje na mapie konturowej numerami odpowiadającymi ich opisom.. Góry na zachodnim wybrzeżu Kanady - .. 0-4 p. a) Podaj nazwę kraju, którego dotyczy powyższy opis..

Na podstawie opisów rozpoznaj państwa sąsiadujące z Polską: 1.

Niektóre państwa w Europie charakteryzują się zróżnicowaną strukturą etniczną i narodowościową.. a) Sposób gospodarowania polegający na wielkoobszarowej uprawie roślin w systemie mon-okulturowym (np. kawa, kakao).. Książki.Na podstawie opisu rozpoznaj euroregiony i podaj ich nazwy.. Zadanie 21.. _____ b) Do podanych w tabeli sektorów gospodarki dopisz na podstawie tekstu po dwa rodzaje działalności.. C. Euroregion obejmujący pogranicze Polski i Białorusi.SPRAWDŹ SIĘ PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁU EUROPA 1 Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie A Włoska wyspa z wulkanem Etna z krajów z nim sąsiadującychPortal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 2.Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj europejskie państwa i wpisz we właściwe miejsca ich nazwy.. A. Euroregion obejmujący zasięgiem pogranicze polsko - niemieckie oraz południowe wybrzeże Szwecji.. Następnie oznacz te kraje na mapie konturowej numerami odpowiadającymi ich opisom.. Największe miasto Kanady - .. 0-4 p. a) Podaj nazwę kraju, którego dotyczy powyższy opis.. 1 pkt.. Każdemu z podanych państw przyporządkuj po jednym, dominującym w nim, wyznaniu religijnym, wybranym spośród poniższych.. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie..

2Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj europejskie państwa i wpisz we właściwe miejsca ich nazwy.

Pod kolejnymi opisami należy wpisać nazwy następujących państw:1.. 2) Jest to kraj śródlądowy o klimacie umiarkowanym.Posiada surowce mineralne podobne do Polski.Krainą wspólną z naszym krajem są Sudety.. Występuje głównie w strefie gorącej.Potrzebuję wszystkie zadania z podręcznika Planeta Nowa 3 od strony 192 do 203 Podam przykładowe zadania Zadanie 13 Podkreśl zestaw zawierający nazwy form terenu które powstały na skutek działania tego samego czynnika rzeźbiotwórczego a) Barchan, nicka deflacyjna, klif b) Sandr, pradolina, oz c) Jaskinia, stalagmit, graniak c) Meander, łacha, grzyb skalny Zadanie 20 Podkreśl nazwę .Na podstawie podanych opisów rozpoznaj sąsiadów Polski.. 3 (Francja) B. Prawie cała energia elektryczna jest wytwarzana w elektrowniach wodnych.Zadanie 4: Planeta Nowa 7 - strona 58.. Zamieszkują głównie południowo-wschodnie i północne obszary Polski.Zadanie 64. Podaj ich nazwy.. Zamieszkuje go około 5 mln mieszkańców, a w gospodarce kraju duże znaczenie ma1 SPRAWDŹ SIĘ PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁU EUROPA 1 Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie A Włoska wyspa z wulkanem Etna z krajów z nim sąsiadujących Państwo Stolica Kraj sąsiadujący Szwecja Austria Hiszpania Białoruś B Półwysep, na którym leży Grecja 3 Na mapie z zadania 1 zaznacz sygnaturą obszar, na którym znajduje się czynny wulkan C Rzeka, która płynie przez Wiedeń i uchodzi do Morza Czarnego 4 .Na mapie numerami oznaczono wybrane państwa.. Na podstawie opisów rozpoznaj mniejszości narodowe żyjące w Polsce i wpisz do tabeli ich nazwy.Na podstawie podanych opisów, rozpoznaj i nazwij typy gospodarki rolnej.. (2 pkt) Na mapie przedstawiono rozmieszczenie wybranych rodzin i grup językowych w Europie.. Wymaga wysokich nakładów kapitału, mechanizacji i nawo-żenia.. Następnie oznacz te kraje na mapie konturowej numerami odpowiadającymi ich opisom.. 1Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj europejskie państwa i wpisz we właściwe miejsca ich nazwy .Następnie oznacz te kraje na mapie konturowej numerami odpowiadającymi ich opisom.. Opis Liczą w Polsce około 200-300 tysięcy osób..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt