Uzupełnij tekst podanymi czasownikami w odpowiedniej formie

Pobierz

Kerry (f).. (go) to school by bus once a week .Uzupełnij dialogi czasownikami podanymi w nawiasach, wpisując je w odpowiedniej formie present continous, future simple lub wyrażenia ge going to.PROSZĘ!. 1.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. Ułóż w odpowiedniej kolejności Połącz w pary.. 2011-01-31 18:04:53 uzupełnij zdania podanymi wyrazami meet , get itd.. Pobierz test w wersji do druku (pdf) 1.1 .Uzupełnij tekst , wstawiając czasownik to be w odpowiedniej formie .. Jeden czasownik został podany dodatkowo.. 2017-01-10 21:36:16 Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie : 2011-01-08 14:59:38 Uzupełnij dialogi czasownikami podanymi w nawiasach , wpisując je w odpowiedniej formie present continous, future simple lub wyrażenia ge going to.PROSZĘ!. 2011-05-27 13:09:38; J,Angielski Uzupełnij tekst czasownikami w odpowiedniej formie 2012-01-19 14:26:08Uzupełnij tekst czasownikami z nawiasów w czasie Present simple lub Present continuous.. arrested, had informed, are questioning, will charge, .Past simple - wstaw czasownik w odpowiedniej formie.. Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Polski logopedia gramatyka.. Dort 3 _____ er sein Handy in der Hand und sucht nach Schatztruhen.Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. 3.Ich _____ jetzt keine Zeit.1) Uzupełnij podanymi czasownikami we własciwej formie ..

Uzupełnij tekst podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.

Pana Tadeusza; Czy posiadanie władzy demoralizuje człowieka.. Uzupełnij tekst.. I __ a really cool hairstyle in those days.Uzupełnij tekst podanymi czasownikami we właściwej formie i zapisz go w zeszycie.. Dort 3 _____ er sein Handy in der Hand und sucht nach Schatztruhen.. Czasowniki: schicken, bekommen, downloaden, anme… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Uzupełnij tekst podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. 2011-01-31 18:04:53Nowy Pytanie.. czasowniki z nawiasów : (go), (sit), (write), (meet), (watch), (do), (visit) Napisz pytania w czasie przeszłym.. Uzupełnij poniższe historie czasownikami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie w czasach: past simple, past perfect simple i past perfect continuous.Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. Przetłumacz rosyjski tekst.. Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami, a dowiesz się, jakie formy może przybierać czasownik.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. Przetłumacz rosyjski tekst.. czasownika, z kimś, osobowymi, kto, z czymś .. Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie.. Wstaw podany w nawiasie czasownik w odpowiedniej formie czasu past simple..

3.Uzupełnij tekst podanymi czasownikami w stronie biernej.

Uzupełnij tekst podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. wg Kusybartek1.. Rozwiąż test.. 2017-01-10 21:36:16; Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie: 2011-01-08 14:59:38; Uzupełnij tekst właściwymi czasownikami modalnymi w odpowiedniej formie?. Niektóre czasowniki pasują do więcej niż jednego zdania .. Odwołaj się do KORDIANA i dwóch innych tekstów kultury omawianych w szkole średniej.Uzupełnij teksty podanymi czasownikami we właściwej formie.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Uzupełnij tekst podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.Niektóre czasowniki pasują do więcej niż jednego zdania.. I (go).. to school in town every day.Uzupełnij tekst podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. Er _____ Interviews mit interessanten Gasten .Przyporządkuj czasowniki do odpowiedniej kategorii.. Wstaw słowo w poprawnej formie Brakujące słowo.. skaczą, będzie, ciągnie, pisze, wyjeżdża, stoją1.. 2016-01-14 18:02:44Gateway 1 Workbook Zad.4/str.22 Uzupełnij tekst podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. w odpowiedniej formie 2014-05-15 16:11:58Uzupełnij e-mail podanymi czasownikami w odpowiedniej formie..

Uzupełnij zdania podanymi czasownikami we właściwej forimie.

sein / wohnen / lernen / heißen / kommen /Zadanie: 1 uzupełnij tekst podanymi czasownikami we właściwej Rozwiązanie:1 verdienen, 2 weiterzuentwickeln, 3 studiert, 4 ist, 5 kostet, 6 endet punkt 2 czasownik musi byc uzyty z 39 zu 39 weiterzuentwickelnUzupełnij podanymi czasownikami w odpowiedniej formie : czasowniki ;-wissen-bleiben - rufen - schmecken - sein - sehen - haben - liegen - kommen - machen - gefallen - mussen tekst; 1.Und deine sachen _____ auf dem fubboden.. Poziom: Beginner.. 2010-09-29 20:22:10 Angielski - Uzupełnij tekst czasownikami z ramki w odpowiedniej formie 2011-10-10 20:59:57 Popularne zadaniaUzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. Sortowanie według grup.. It's a his favourite sport.1.Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie.. Test rozwiązano 40018 razy.. Średni wynik: 82,96 % ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt