Dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej

Pobierz

2.• Zna i stosuje zasady czystej gry: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, podziękowania za wspólną grę.6) dobiera strój i obuwie sportowe do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć oraz warunków atmosferycznych.. W zakresie umiejętności.. Wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej.. Minipiłka ręczna.. wyjaśnia, jak należy zachować się na zabawie tanecznej, w dyskotece.Uczeń, wie dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej Respektuje przepisy gry oraz podporządkowuje się decyzjom sędziowskim 6.. Klasa 5-6 Temat lekcji 4: Kometka- wyjaśniamy, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej.. 8.Wymienia zasady i metody hartowania organizmu.. 1 Zobacz odpowiedź OliwkaaPolewczyk OliwkaaPolewczyk Rywalizacja sportowa jest dyscypliną z regułami.. Wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej.. Omów w miarę szczegółowo przepisy wybranej przez ciebie gry sportowej.. Klasa V-VI Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna: W zakresie wiedzy.. Gdy zachowujemy się nie fer do innego zawodnika możemy zostać zdyskwalifikowani z zawodów.1) wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej; 2) omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia; 3) wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego;ZADANIE DO WYKONANIA W TERMINIE 04.-08.05.2020r..

Dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej?

2.1) wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej; 2) uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady "czystej gry": szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, podziękowania za wspólną grę;13) wykonuje skok w dal po rozbiegu oraz skoki przez przeszkody; 14) przeprowadza fragment rozgrzewki..

Wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej.

Przestrzega obowiązujących zasad i reguł Wykonuje start zpostępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.. Uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady "czystej gry": szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, podziękowania za wspólną grę.. Uczeń: 1) wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej; podaje przykłady KL.sportu.. Uczeń: 1) wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej;wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej.. Chętnie uczestniczy w grach i zabawach, wykorzystując swoją sprawność kondycyjną i koordynacyjną.. Wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej.. Powinno funkcjonować i być respektowane we wszystkich dziedzinach życia na co dzień.. 7.Cieszy się z własnego zwycięstwa oraz umie znieść porażkę 4.Przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach.. Minipiłka nożna.. Uczeń: - przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży.. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej.. wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki..

Wie jak przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej.

Wiadomości Wiadomości ucznia oceniamy podczas realizacji określonych zadań z zakresu umiejętności.- wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej - uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady "czystej gry": szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, podziękowania za wspólną grę - wyjaśnia zasady .w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi.. 5.Współpracuje w zespole.. Koszykówka na jeden kosz.. Wie, jakie zmiany zachodzą w organizmie w okresie dojrzewania.. Wykaż się umiejętnością sędziowania w dowolnym fragmencie gry.. • Zna przepisy i zasady gier zespołowych w stopniu pozwalającym na udział w nich w roli zawodnika.. Dzięki nam uczniowie poznają istotę Fair Play w rywalizacji sportowej.. fakultety: piłka nożna, gry zespołowe Minipiłka siatkowa.. Uczeń: 1) wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej; 2) uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując, co może nieść za sobą pewne niebezpieczeństwo, ale zawodowcy powinni przykładnie przestrzegać reguł - dodaje..

2.• Wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej.

Akceptuje swoje ciało.. 6.Dokonuje próby samooceny własnego zachowania.. Sugeruje, że robienie badań na 12 godzin przed zawodami czy uroczystościami może pomóc w walce infekcją nie tyle z punktu widzenia medycznego, ile psychologicznego.. Wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej oraz zna skutki ich nieprzestrzegania.. W zakresie wiedzy.. Rozumie psychofizyczne zmiany .11 5) omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem; 6) dobiera strój i obuwie sportowe do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć oraz warunków atmosferycznych.. W zakresie umiejętności.1.. 9.Interpretuje wynik pomiaru tętna przed i po wysiłku fizycznym.1) wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej; 2) uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady "czystej gry": szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, podziękowania za wspólną grę; 3) wyjaśnia .Uczeń zna zasady organizacji i sędziowania wybranych dyscyplin sportowych.. wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania.. W jaki sposób pokażesz rywalowi, że go szanujesz.. 7.Opisuje prawidłową postawę ciała.. Wymień zasady kulturalnego kibicowania.. Poprawność dokonanych wypowiedzi.. 3.6.Wymienia zasady czystej gry w sporcie i w życiu oraz wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej.. Uzyskuje postęp w rozwoju swoich cech motorycznych.. - Po zakażeniuPrzestrzeganie ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej- udział w zawodach.. Uczymy uczciwości, poszanowania przeciwnika, sędziego, przepisów, a także reguł walki sportowej, nienagannego zachowania podczas zawodów, widowisk- opisuje zasady doboru stroju do warunków atmosferycznych w trakcie zajęć ruchowych.. Współpracuje w grupie według ustalonych reguł.. Zna przepisy ruchu drogowego i przestrzega ich.. 2.Przestrzegam zasad uczciwej sportowej rywalizacji.. • pomaga w organizacji i prowadzeniu zajęć;-wymienia zasady czystej gry w sporcie oraz wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej -bardzo dobrze zna i omawia zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia - potrafi dokładnie opisać piramidę żywienia i aktywności fizycznej2.. Rozpoznaje sytuacje niebezpieczne i właściwie na nie reaguje..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt