Wpisz nazwy opisanych środowisk przyrodniczych

Pobierz

Wyspa u południowo-wschodnich wybrzeży Australii 3.1.. Najdłuższą granicę mamy z Republiką Czeską (796 km), a najkrótszą z Litwą (104 km).2.. Nazwa obiektu: Miejska Góraagrest - sad.. Budowa geologiczna, ukształtowanie powierzchni, klimat, woda, gleba oraz roślinność jest wykorzystywana przez ludzi zamieszkujących terytorium Polski, dlatego powinna być wykorzystywana w sposób racjonalny.. (2 pkt) Wpisz do tabeli nazwy krajów, w których działalność człowieka doprowadziła do opisanych przekształceń środowiska.. turzyca - łąka.. Korzystne warunki po temu stwarzają obszary równinne, bądź lekko faliste, natomiast na obszarach górskich prowadzenie działalności rolniczej .Lista światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce - lista miejsc w Polsce wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.Obecnie na liście znajduje się 16 miejsc (15 dziedzictwa kulturowego oraz 1 dziedzictwa przyrodniczego).. Występowanie soli w przyrodzie RPri9ZjatJqB6 1 Rpr87aFPiVZon 1.. [2] Opis zjawiska Nazwa Wyziewy dwutlenku węgla o niskiej temperaturze około 100Środowisko przyrodnicze Polski oferuje jego użytkownikom wspaniałe warunki dla rozwijania własnej działalności.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Wpisz nazwy opisanych zjawisk przyrodniczych.. c) Wyrzucane okruchy skalne o wielkości dochodzącej do około 6 cm..

2010-01-07 16:44:08 Wypisz nazwy regionów poza granica rolnictwa.

Uzyskana liczba pkt 18. a) Wyziewy CO 2 i pary wodnej o temperaturze od 100 do 200 o C.. Moja mama jest lekarzem.. Prowadzili oni zbieracko‑łowiecki tryb życia.wpisz nazwy kontynentÓw ktÓre sĄ oddzielone cieŚninami 2010-03-21 15:05:17 Wpisz nazwy zawodów kończące sie na RZ 2013-04-23 15:44:20 Wpisz nazwy pasm górskich otaczajacych Kotlinę Jeleniogórską.. Każdy z tych elementów odznacza się określonymi cechami.. Wpisz nazwy opisanych obiektów geograficznych oraz litery, którymi te obiekty zostały oznaczone na mapie.. Wpisz nazwy opisanych środowisk przyrodniczych ( w opisie) A)Występują w nim trawy i inne rośliny zielne; brak w nim krzewów i drzew.. Liste du patrimoine mondial) - lista obiektów dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa naturalnego o "wyjątkowej powszechnej wartości" dla ludzkości prowadzona przez organizację wyspecjalizowaną ONZ UNESCO.. Lista została ustanowiona na mocy Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego .2.. Szacuje się, że pod koniec XVIII wieku ląd australijski zamieszkiwało ok. 500 tys. tubylców..

a) Na podstawie opisów rozpoznaj i wpisz nazwy krajów położonych w tym regionie.

Wyróżnia się w nim wiele warstw roślinności, między innymi runo leśne i korony drzew-.. Opis Nazwa obiektu geograficznego Oznaczenie na mapie 1.. PODZIAŁ NAZW: 1) Proste => składają się tylko z jednego wyrazu 2) Złożone => składają się z więcej niż jednego wyrazu 3) Konkretne => nazwy konkretne są znakami dal rzeczy lub osoby lub czegoś co wyobrażamy sobie jako rzecz 4) Abstrakcyjne => to takie które nie są znakami dla osób lub rzeczy lecz wskazują a) pewną ceche wspólną .Nr zadania Wypełnia Maks. liczba pkt egzaminator!. Jeździ do pracy trzy przystanki t ( ____ ) a dalej idzie na przystanek v( ____ ).. (Chyba pole :D) B)Występują w nim liczne drzewa owocowe sadzone przez człowieka C)Wyróżnia się w nim wiele warstw roślinności , między innymi runo leśne i korony drzew D) Tworzy je najczęściej jeden gatunek rośliny uprawianej przez człowiekaWpisz nazwy opisanych środowisk przyrodniczych A Występują w nim trawy i inne rośliny zielne; brak w nim krzewów i drzew- B Występują w nim liczne rośliny warzywne sadzone przez człowieka-C Wyróżnia się w nim wiele warstw roślinności, między innymi runo leśne i korony drzew-Wpisz nazwy opisanych środowisk przyrodniczych a) Występują w nim trawy i inne rośliny zielne; brak w nim krzewów i drzew-..

A.nazwy trzech regionów Polski, w których występują ślady działalności wulkanicznej .

c) Wyróżnia się w nim wiele warstw roślinności,między innymi runo leśne i korony drzew-.Wpisz nazwy opisanych środowisk przyrodniczych Występują w nim trawy i inne rośliny zielne; brak w nim krzewów i drzew-.. Sąsiedzi Polski .. 1 10 Egzamin maturalny z geografii Arkusz I Zadanie 23.. Ma powierzchnię ponad 65 tys. km Indeks górny 2 2, czyli jest nieco większa od Słowacji i nieco mniejsza od Republiki Czeskiej; od Polski jest mniejsza blisko pięciokrotnie.Stolica kraju to Wilno.. jałowiec - las, sad.. 2010-09-13 17:09:05 Przyporządkuj sferom Ziemi wymienione poniżej nazwy elementów środowiska przyrodniczego .. 2011-11-02 15:13:56Wpisz nazwy opisanych źródeł energii elektrycznej: a) Składowiska odpadów są źródłem cennego gazu - metanu.. Opis obiektu: Wzniesienie o dwóch szczytach położone w Paśmie Klonowskim.. szczawik - łąka, las.. Krajobraz bogaty jest w jeziora wytopiskowe.. Chów może odbywać się zarówno w małych gospodarstwa rolnych jak również na fermach.. Właśnie na tym terenie zbliżają się do siebie główne fazy zlodowacenia wiślańskiego, których było trzy: leszczyńska, poznańska i pomorska.Przydatność 75% Logika - podział nazw.. bez czarny - las.. Parki narodowe .. 6.ATRAKCJE TURYSTYCZNE POJEZIERZA MAZURSKIEGO Pojezierze Mazurskie zajmuje powierzchnie ponad 13 tys. km2..

1.Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy opisanych zjawisk przyrodniczych oraz nazwę procesu, z którym są związane.

Chów tych zwierząt ciągle się rozwija ze względu na delikatne mięso które jest chętnie spożywane przez konsumentów.. Najwyższe góry kontynentu australijskiego 2.. Litwa to małe państwo leżące na południowo‑wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego.. Położenie i podział Litwy .. 2013-05-26 19:46:44rozpoznawać sole znajdujące się w powszechnym użytku i oceniać ich wpływ na środowisko przyrodnicze.. zawilec - łąka.. Jego spalanie daje możliwość produkcji energii elektrycznej - b) Rozwój tej formy pozyskiwania energii wciąż budzi wiele obaw społecznych, mimo że sprawnie działająca elektrownia nie powoduje zanieczyszczeń atmosfery.Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa należą: rzeźba terenu - decyduje ona przede wszystkim o możliwości prowadzenia prac polowych, m. in.. Park narodowy jest to obszar chroniony o bardzo cennych walorach przyrodniczych, którego powierzchnia przekracza 1 tysiąc ha.. Tworzy je najczęściej jeden gatunek rośliny uprawianej przez człowieka-.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Po pracy nie jedzie tą samą tras.Uzupełnij tabelę na podstawie atlasu geograficznego.. 2009-09-26 14:16:44 Jakie są charakterystyczne rośliny dla regionów Polski ?. użycia maszyn rolniczych na terenach uprawnych.. Nazwy krajów wybierz z podanych.. b) Wyrzucanie gazów i pary wodnej o temperaturze wyższej niż 200 o C.. Parki narodowe tworzy się głównie w celu zachowania różnorodności biologicznej.. Z powodu tego urozmaicenia środowisko przyrodnicze jest zróżnicowane.Wpisz nazwy opisanych grup zwierząt hodowlanych (grupy mogą się powtarzać).. firletka - łąka.. Większość soli niemetali z 17. grupy układu okresowego, takich jak: chlorki bromki, jodki, jest dobrze rozpuszczalna w wodzie, dlatego część z .Nazwa ta wywodzi się od łacińskiego słowa aborigines oznaczającego właśnie pierwotnych mieszkańców.. Polska graniczy z siedmioma państwami: z Niemcami na zachodzie, z Republiką Czeską i Słowacją na południu, z Ukrainą i Białorusią na wschodzie, z Litwą na północnym wschodzie oraz z Federacją Rosyjską (obwodem kaliningradzkim) na północy.. Niestety nie jest to fakt powszechnie uznawany i wprowadzany w .Nazwy organizmów mogą się powtarzać?. 2010-09-12 16:18:16 Do poniższych nazw elementów środowiska przyrodniczego dopisz właściwe nazwy sfer Ziemi .. perz - łąka, pola uprawne.. Litwa graniczy z czterema państwami - z Łotwą na północy, z .. (2 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt