Uzupełnij zdania wykorzystując wyrazy podane w nawiasach

Pobierz

1 We couldn't make an omelette because we (have /no/egg)Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast dodać wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. W każdą lukę wpisz maksymalnie cztery wyrazy.. Napisz kilka zdań związanych z hasłem.Uzupełnij zdania.. formie.. 2012-04-19 10:45:46 7. uzupełnij powiedzenia odpowiednimi formami zaimków podanych w nawiasach 2017-11-06 18:54:33W poniższych zdaniach brakuje kilku wyrazów - w każdym zdaniu jednego Odgadnij je, a następnie z pierwszych liter odgadniętych wyrazów stwórz hasło.. W każdą lukę wpisz maksymalnie yrzy wyrazy.1.. 2 You .. (not,see) that fijm last night.Uzupełnij zdania 1-5, wpisując w zeszycie podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast jeśli jest to konieczne dodać inne wyrazy tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne Uwaga!. w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy wliczając w to wyrazy już podane.Uzupełnij zdania podanymi w nawiasach formami czasowników.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Uzupełnij zdania 12.1 - 12.4.. Użyj wyrazów podanych w nawiasach 1 My friend .. (feel) happy yesterday..

Wykorzystywali formie wyrazy podane w nawiasach.

Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. … poniżej.. 2013-01-11 16:22:33 Uzupełnij zdania poprawnymi formami liczebników podanych w nawiasach .. 2013-04-22 15:01:15 Przekształć zdania , używając wyrazów podanych w nawiasach .. 2.Uzupełnij zdania 1 do 5 wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie Nie zmieniaj kolejności.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, natomiast - jeśli to konieczne - dodaj inne wyrazy.. Uzupełnij zdania, wykorzystując podane wyrazy w odpowiedniej formie.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, dodaj wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. (j.angielski) 2017-03-14 19:15:36 Uzupełnij zdania dotyczące męskiego układu rozdroczego,wpisując w odpowiedniej formie podane niżej pojęcia 2016-11-19 20:30:01 2013-09-29 15:10:55 Niemiecki help!1.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Uzupełnij pytania wykorzystując wyrazy podane w nawiasach .Napisz pełne odpowiedzi.. 2014-01-28 18:56:17; Uzupełnij poniższe zdania bierne odpowiednią formą czasownika w nawiasie.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów..

6 Uzupełnij zdania, wykorzystując wyrazy podane w nawiasach w odpowiedniej formie.

Nie należy zmieniać kolejności, ale mozna dodać inne wyrazy.. Jeśli to konieczne, dodaj inne wyrazy.…6 Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, jednak - jeżeli jest to konieczne - dodaj inne wyrazy.. W każdą lukę można wpisać max.4 wyrazy.. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w .Uzupełnij tekst, wykorzystując podane wyrazy i wyrażenie 2012-06-11 15:49:47 Uzupełnij pocztówkę , używając czasowników w nawiasach w odpowiedniej formie .. Answer3 Uzupełnij zdania 1-4.. 2012-12-13 17:09:09 Wykorzystując podane wyrazy , uzupełnij każde zdanie z luką tak aby zachować sens zdania wyjściowego 2017-09-06 16:50:17Uzupełnij zdania, wykorzystując wyrazy podane w nawiasach w odpowiedniej formie.. 1.Uzupełnij zdanie wykorzystując wyrazy podane w nawiasach w opowiedniej formie nie zmieniaj kolejnosci wyrazów, max 4 wyrazy [you/hear].. news this morning.. Trzeba natomiast jeśli jest to konieczne dodać inne wyrazy.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, dodaj wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. podanych wyrazów Dodaj Jeśli to konieczne inne wyrazy aby otrzymać poprawne zdanie Uwaga w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy Zapisz odpowiedzi w zeszycie..

Uzupełnij zdania, wykorzystując podane wyrazy w odpowiedniej formie.

Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, dodaj wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. W każda lukę mozna wpisać max 6 wyrazów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt