Napisz pytania używając wyrazów w nawiasach

Pobierz

5 Ułóż po trzy zdania twierdzące, przeczące i pytające, używając be going to i wyrazów w ramkach.. Używając podanych słów, napisz pełne .Od podanych wyrazów utwórz części mowy wskazane w nawiasach.. nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi.. W zadaniu podano trzy dodatkowe słowa, które nie pasują do żadnej luki.. 1,687 wizyt.. 2010-12-05 14:27:48; Udziel odpowiedzi na podane pytania używając słów podanych w nawiasach: 2011-09-19 15:57:36; Napisz i uzupełnij zdania.. 2010-12-05 14:27:48 Udziel odpowiedzi na podane pytania używając słów podanych w nawiasach : 2011-09-19 15:57:36 Wyjaśnij znaczenie wyrazów i odpowiedz na pytania w nawiasach 2012-04-24 19:10:44 .. używając przymiotników w nawiasach w stopniu równym, wyższym lub najwyższym.. Zobacz odpowiedź.Zadanie: uzupełnij zdania, używając will lub won t 1 Rozwiązanie: 1 won t 2 will 3 will 4 won t 5 won t 6 will.Uzupełnij zdania .. 0 głosów.. 2011-10-14 10:45:09 Uzpełnij zdania , używając wyrażeń podanych w nawiasach oraz could, couldn't, had to lub didn't have to.. The burglars broke into the.wpisz czasowniki podane w nawiasach w odpowiedniej formie uzywajac will be going to lub czasu present continious betty.. Polski, opublikowano 11.06.2018.. Question from @Nataliagolofit - Szkoła podstawowa - Język angielskiNapisz pytania ,używając wyrazów w nawiasach angielski zadanie 4/6 dział 2 kl5 książka materiał ćwiczeniowy 3 today..

Napisz zdania, używając przymiotników w nawiasach.

Dopisz krótkie odpowiedzi.. 1 _____ (you / stay) with your cousins last weekend?Napisz zdania, używając przymiotników w nawiasach.. 2012-03-27 21:28:38Napisz pytania i odpowiedzi uzywając wyrazów w nawiasach i how much how many (red peppers?. Wpisz w odpowiednie miejsce diagramu kolejny wyraz bliskoznaczny do podanych wyrazów, zaczynających się od ,,nie .Utwórz pytania do podanych odpowiedzi.Użyj wyrazów w nawiasach 1.. Tu dodasz ZA DARMO zadanie!. Interpretacja wiesza Jana Kasprowicza XL " Aż mu cała rozpala się dusza "Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ 1 UZUPEŁNIJ ZDANIA ,UŻYWAJĄC CZASOWNIKÓW w nawiasach ORAZ will lub won't a) I'm sure.. ostry - (rzeczownik) ostry -(przysłówek) gotować- (rzeczownik) gotować -(czasownik dokonany)Napisz pytania, używając podanych słów oraz krótkie odpowiedzi.WSKA ZÓW KA Napisz w zeszycie wszystkie znane Ci słowa pytające zaczynające się na wh-.. He She We It TheyI 2 Uzupełnij tekst, używając wyrazów z ramki.. 1 dwa razy, raz cicho, raz głośno.4 Uzupełnij tekst słowami z˝nawiasów w˝czasach Present Simple lub Present .Sparafrazuj zdania używając słów podanych w nawiasach.. Question from @Graculka - Gimnazjum - Język angielskiNapisz pytania i odpowiedzi, używając podanych wyrazów.. Napisz zdania, używając przymiotników w nawiasach.. Nie wiem co myślicie PS..

Użyj wyrazów w nawiasach.

DUŻYMI LITERAMI napisz formy czasu przyszłego, a ([ w nawiasach ]) - złożone.. 4 Wskaż błędy w zdaniach, a następnie napisz zdania w poprawnej formie.. (ramka) : in, table, kitchen, mirror, between .napisz w zeszycie pytania uzywajac podanych wyrazow.. 2011-03-12 18:44:32; Wyjaśnij znaczenie wyrazów i odpowiedz na pytania w nawiasach 2012-04-24 19:10:44Używając wyrazów w nawiasach, uzupełnij pytania w czasie Past simple.. Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym .Zad.1 Uzupełnij podane wyrazy brakującymi literami, następnie dodaj polskie tłumaczenie tych wyrazów.. Następnie oddziel pionową kreską formant od tematu słowotwórczego.. zmierzchać --->.. - MidBrainart .. Nowe pytania.. Question from @Hnaumczuk - Szkoła podstawowa - Język angielskiNapisz odpowiedzi do podanych pytań, używając wyrazów w nawiasach.. 2011-10-19 19:20:37Napisz w zeszycie opowiadanie…włącz do tego zdania z ramek.. (ramka) : .. 2010-12-05 14:27:48 Udziel odpowiedzi na podane pytania używając słów podanych w nawiasach : 2011-09-19 15:57:36 Utwórz propozycje, używając podanych wyrazów i wyrażeń.. 2011-10-14 10:45:09; J. Angielski .Deanne o Napisz imie Wojtek w kodzie 2-kowym.Prosze o pomoc; Loren o Napisz imie Wojtek w kodzie 2-kowym.Prosze o pomoc; Ala123 o Portret Izabeli Łęckiej Cechy charakteru: irytujące budzące sympatie Obojętne dla wizerunku Wynikające z wychowania i pochodzenia znace z relacji mężczyzn i kobiet - Zadane.pl; Popularne Lekcje..

Uzupełnij tabelę, używając wyrazów z ramki.

Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.Napisz zdania używając wyrażeń podanych w nawiasach?. actor - aktor/aktorka Austria - Austria buy - kupować car - samochód cinema - kino early - wcześnieZapisz w zeszycie wyrazy pochodne zgodnie ze wskazówkami podanymi w nawiasach.. 2012-10-15 19:29:22; Napisz pytania używając podanych czasowników: 2011-11-21 17:35:27; Ułóż zdania z podanych wyrazów /?. Uzupełnij tabelę, używając wyrazów z ramki.. Zadanie 8 Uzupełnij zdania, używając czasowników w nawiasach oraz will lub won't.. Question from @Zabcia0804 - Szkoła .Napisz pytania do Michaela, używając wyrazów w nawiasach.. Zad.2 Odgadnij nazwy zwierząt i zapisz je w zeszycie Zad.3 Wybierz właściwe wyrażenie i zapisz je w zeszycie.. Zapisz powstałe wyrazy w zeszycie.. zadanie dodane 27 marca 2011 w Język angielski przez użytkownika robert785 ( -1,060 ) [Szkoła podstawowa] parafrazaSparafrazuj zdania używając słów podanych w nawiasach.. 2014-05-10 13:34:13; Napisz pytania i odpowiedzi, używając podanych wyrazów.. Uzupełnij tabelę, używając wyrazów z ramki .. używając trzech wyrazów z ramki.. Zad.4 Napisz pytania w "will", następnie napisz do nich swoje odpowiedzi.3 Uzupełnij zdania, używając be going to i wyrazów podanych w nawiasach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt