Które równanie opisuje prostą równoległą do prostej k

Pobierz

Które z równań opisuje prostą równoległą do osi x?Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Dwie proste są równoległe, kiedy ich współczynniki kierunkowe są sobie równe.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "1.. A. y=-2x+3 B. y=2x+1 C. y=2x+5 D. y=-x+1 - rozwiązanie zadania Wspieraj ten kanał za 1,99zł!. Zadanie 23.. Prosta y + √3 • x - √3 = 0 jest nachylona do osi OX pod kątem: A.. Punkt B z indeksem dolnym jeden ma współrzędne (minus a, 1) i leży na prostej k, więc jego współrzędne spełniają jej równanie.Które z podanych równań opisuje prostą równoległą do prostej k: y = -2x + 3?. Sprawdzamy.. 60 stopni 3.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. a = -2/3 ; powinno być +2/3.. 120 stopni B. 150 stopni C. b) Trzeba przerobić wzór, tzn. obliczyć "y" y = -(2/3) x - 1/3.. Wskaż równanie prostej k.{A) y=frac{1}{3}x-3}{B) y=3x-6}{C) 2x-y+6=0}{D) y=3x}., Proste równoległe, 9543856Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Które równanie opisuje prostą równoległą do prostej k: 2x - 3y + 5 = 0?.

Które z danych równań opisuje prostą równoległą do osi ?

Prosta równoległa do osi musi być pozioma, czyli mieć równanie postaci .Które z równań opisuje prostą równoległą do osi x?. Mediana jego ocen jest równa: A.. Powinno być: a = 2/3 a) Odpada.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. , aby uzyskać dostęp do wszystkich zadań i przykładów: zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Napisz równanie prostej równolegle (prostopadle) do prostej o równaniu y=2x-11 przechodzącej przez punkt p(1,2) - Odrabiamy.pl Łukasz.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.. KtÓra z podanych prostych jest prostopadła do prostej Y = 2x + 3?Rozwiązanie zadania z matematyki: Prosta k jest równoległa do prostej o równaniu y=3x-1.. Które z równań opisuje prostą równoległą do prostej y = -x - 2 a) y = x - 2 b) 5x + 2y + 1 = 0 c) 5x - 2y = 0 d) -2x + 5y + 1 = 0 - Odrabiamy.plKtóre z równań opisuje prostą równoległą do prostej y = -x - 2. a) y = x - 2. b) 5x + 2y + 1 = 0. c) 5x - 2y = 0. d) -2x + 5y + 1 = 0.. \( y=- rac{2}{3}x+ rac{4}{3} \) B. \( y= rac{2}{3}x+ rac{4}{3} \)Które równanie opisuje prostą równoległądo prostej k:2x -3y + 5 = 0?.

Które równanie opisuje prostą równoległą do prostej k: 2x - 3y + 5 = 0?

A. y - 4 = 0; B. y - x = 0; C. x + 2y = 0; D. x + y - 1 = 0.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 3x -2y+ 5… poniżej.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Które z podanych równań przedstawia prostą równoległą do prostej 4-y+2x=0 a) 1/4y-2x=8 b) 3x+y+5=0 c) 2x+y=3 d) x-1/2y+2=0 - Odrabiamy.plOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. W trapezie ABCD (AB||CD) dane są punkty A(1,2), B(3,4), C(7,0).które z poniższych równań opisuje prostą równoległą do prostej y=-5/2x-2?. Odpada c) Jak wyżej: Przerabiamy: y = (3/2) x .Prosta k prostopadła do prostej m ma równanie y = a z indeksem dolnym jeden razy x, (a z indeksem dolnym jeden różne od 0).. -2x+5y+1=0Podana w zadaniu prosta ma postać: y = a x + b W takim wypadku prosta równoległa ma mieć wzór: y = a x + C ; gdzie "a" jest takie samo, "C" może być dowolne.. Które z równań opisuje prostą równoległą do prostej y = -x - 2 a) y = x - 2 b) 5x + 2y + 1 = 0 c) 5x - 2y = 0 d) -2x + 5y + 1 = 0 - Odrabiamy.plZadania.info: rozwiązanie zadania, Położenie względem osi, .. 1 p. Maciek uzyskał w drugim semestrze następujące oceny z matematyki: 5, 3, 4,4, 5, 5, 3, 5..

Do wykresu prostej k należy punktA=(1,-3).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt