Rozprawka liceum
 • Opisy
 • 16 maja 2022 10:54

Sprawdź w Sciaga.pl.. Rozprawka to - najogólniej rzecz ujmując - uproszczona forma rozprawy naukowej.. POSTAWIENIE TEZY.. Wstęp powinien spełniać kilka funkcji: - wprowadzać czytelnika w problematykę, której dotyczyć będzie rozwinięcie - zachęcać do lektury całości wypracowaniaRozprawka Polski 1 technikum/ liceum .. Wybierz, czego potrzebujesz .. Pozostałe .. Przygotowanie do matury z języka polskiego.. Jest bardzo popularna w starszych klasach szkoły podstawowej, ale również w liceum, bo to w …

Urządzenia technologiczne przykłady
 • Opisy
 • 9 maja 2022 15:54

Jednym z pomysłów wynalazców było umieszczenie czterech elektrod w rogach konkretnej powierzchni, które wytwarzały między sobą pole elektrostatyczne.W grupie produkcji urządzeń komunikacyjnych znalazły się: sprzęt komputerowy; sprzęt komunikacyjny; sprzęt sieciowy i sprzęt do przesyłania danych; sprzęt biurowy.. Widać to na przykładzie urządzeń mobilnych, które stają się coraz szybsze i potężniejsze.Temat: Urządzenia techniki cyfrowej Układy elektroniczne, w które wyposażony jest komputer, taki…

Gęstość substancji kartkówka
 • Opisy
 • 9 maja 2022 02:54

d= 720 g/dm 3, V= Tags: Question 34 .polegająca na wykorzystaniu różnic gęstości dwóch cieczy niemieszających się ze sobą, np. woda i olej.. (po lekcji "Substancje") Grupa B Zadanie 1.. (4 pkt.). Chemia to nauka zajmująca się badaniem składu i budowy substancji, ich przemian oraz warunków wpływających na szybkość tych przemian.. Która odpowiedź jest poprawna ?. 7th grade .d - gęstość, kg m3 m - masa, kg V - objętość, m3 Cp = ms · 100% mr gdzie: Cp - stężenie procentowe roztworu, % ms - masa sub…

Podaj przykłady trzech wyrazów których nie można dzielić przy przenoszeniu
 • Opisy
 • 7 maja 2022 12:54

6 znaków), dla których nie określono estetycznie poprawnego sposobu dzielenia, również mogą być dzielone: Na przykład wyraz Napoleon jest dzielony jako Na-po-leon, chociaż nie ma zdefiniowanego estetycznie sposobu dzielenia.Co to są głoski - przykłady głosek.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.. Wyrazy te utworzą rymowankę.. wanna - ……………………………… lekko - ……………………………….. kwiatek - …………………………… wszystko - …………………………….. Niestety, najczęściej za pomocą entera (albo - co też n…

Dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej
 • Opisy
 • 7 maja 2022 00:54

2.• Zna i stosuje zasady czystej gry: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, podziękowania za wspólną grę.6) dobiera strój i obuwie sportowe do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć oraz warunków atmosferycznych.. W zakresie umiejętności.. Wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej.. Minipiłka ręczna.. wyjaśnia, jak należy zachować się na zabawie tanecznej, w dyskotece.Uczeń, wie dlaczego należy prz…

Pożegnanie zmarłego wzór
 • Opisy
 • 5 maja 2022 10:54

Przemówienia wypowiadane nad trumną powinny być skierowane do osoby zmarłej, do rodziny oraz do ogółu.W imieniu rodziny zmarłego składamy serdeczne podziękowania bliższej i dalszej rodzinie, która w tak bolesnych dla nas chwilach dzieli z nami smutek i żal po stracie naszego ukochanego Męża, Ojca, Dziadka i Teścia.Serdeczne podziękowania dla wszystkich przybyłych na uroczystość pogrzebową tragicznie zmarłego .. Dziękujemy za wsparcie duchowe i okazaną pomoc.. Spotkaliśmy się, aby pożegnać śp. ……

Opisz wydarzenia marca 1968
 • Opisy
 • 21 kwietnia 2022 05:54

Manifestacja została brutalnie rozpędzona.8 marca 1968 r. na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego odbył się wiec protestacyjny w związku ze zdjęciem przez władze komunistyczne wystawianych w Teatrze Narodowym "Dziadów" oraz relegowaniem z uczelni Adama Michnika i Henryka Szlajfera.. Jakie relacje łączyły bogów i ludzi w mitologii greckiej przykłady.Skutki marca 1968 r: -emigracja z Polski 20 tys osób pochodzenia żydowskiego.. Stało się to początkiem tzw. wydarzeń marcowych .Praska Wiosna (cz. …

Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach wodorosiarczan i potasu
 • Opisy
 • 3 kwietnia 2022 23:54

Zapisz nazwy soli o podanych .Rozwiązanie - Napisz nazwy podanych soli a) i ich wzory b) : Ocena użytkowników: 4. chlorek baruA)chlorek baruWzór tlenku: BaOWzór kwasu: HClWzór soli: BaCl2b)azotan(V) srebra(I)Wzór tlenku: Ag2OWzór kwasu: HNO3Wzór soli:.. Pb(NO3)2 - azotan(V) ołowiu .1.. Napisz .zad.1 Napisz wzory sumaryczne wodorków pierwiastków o podanych symbolach oraz podaj ich nazwy:C(IV),Ca(II),Cl(I) zad.2 NApisz równania syntezy z pierwiastków o posanych nazwach:Wodorek magnezu,jodowodór,…

Tango przykłady groteski
 • Opisy
 • 2 kwietnia 2022 21:54

Komizm w "Tangu" Sławomira Mrożka.. Jej niestosowny do wieku strój, gdyż chodzi "W sukni z trenem wlokącym się po ziemi, bardzo jaskrawej, w olbrzymie kwiaty.Kompletne pomieszanie sprzecznych sobie pojęć prowadzi do tego, iż widz odbiera wydarzenia dramatu niejako w "krzywym zwierciadle".. Nazwa pochodzi od motywu dekoracyjnego przedstawiającego stylizowane elementy roślinne przeplatane ze zwierzęcymi, ludzkimi i fantastycznymi postaciami.Groteska w literaturze: przykłady.. Obraz stosunków międ…

Napisz program obliczający sumę i średnią arytmetyczną c
 • Opisy
 • 31 marca 2022 20:54

Zadanie 3.. POMOCY !. Schemat blokowy dostępny na: o schematach blokowych znajdziesz tu: średnią arytmetyczną swoich ocen z informatyki.. Na stronie znajdziesz również szczegółowy opis zastosowanego algorytmu z schematem blokowym oraz implementacjami w innych językach programowania.. Liczbę n należy pobrać od użytkownika.. Suma i średnia powinny być wyświetlone na ekranie przez około 3 sekundy.. Wynik przypisz zmiennej suma i wyświetl na ekranie.. Napisz program obliczający sumę i średnią aryt…

Regulamin | Kontakt