14 Wskazówek, jak skłonić uczniów do większej pracy nad zadaniem domowym

Jak skłonić uczniów do większej pracy nad zadaniem domowym? Nie jest to tak łatwe, jak się wydaje. Jednakże, jeśli zastosujesz się do kilku wskazówek, na pewno uzyskasz dobre wyniki.

Oto niektóre z najlepszych wskazówek, które można wykorzystać, aby uzyskać uczniów do pracy więcej na ich pracy domowej.

1. Nie wzbudzaj w uczniach poczucia winy

Jako nauczyciel, twoim obowiązkiem jest sprawić, aby twoi uczniowie zrozumieli, że praca domowa jest ważna i muszą ciężko pracować nad swoimi zadaniami domowymi. Jeśli jednak sprawisz, że uczniowie będą czuli się winni z powodu nieukończenia pracy domowej, to nigdy nie uzyskasz dobrych wyników.

2. Zmuszaj uczniów do odrabiania zadań domowych

Jeśli sprawisz, że uczniowie wypełnią swoją pracę domową, wtedy zrozumieją, że dostaną lepsze oceny. Jest to jedyny sposób, aby zmusić uczniów do pracy nad zadaniem domowym.

3. Poproś o zadanie domowe

Jeśli poprosisz o pracę domową, wtedy uczniowie poczują, że zależy ci na nich i będą pracować ciężej, aby ukończyć pracę domową. Dlatego upewnij się, że nie zostawiasz pracy domowej na biurku i poproś ich o jej uzupełnienie.

4. Dawaj uczniom nagrody

Jeśli dasz uczniom nagrodę za wykonanie pracy domowej, wtedy poczują, że ci na nich zależy.

5. Zachęć uczniów do odrobienia pracy domowej

Możesz zachęcić uczniów do odrobienia pracy domowej, pokazując im jej znaczenie. Możesz też powiedzieć im, że pomożesz im poprawić oceny.

6. Utrzymuj motywację uczniów

Jeśli utrzymasz uczniów zmotywowanych, wtedy będą oni pracować ciężej nad swoimi pracami domowymi. Możesz sprawić, że uczniowie będą czuli się zmotywowani poprzez stworzenie harmonogramu i trzymanie go przed nimi.

7. Pomóż uczniom, gdy mają problemy z pracą domową

Jeśli uczniowie mają jakikolwiek problem z pracą domową, to powinieneś im pomóc rozwiązać ich problem. Jeśli im nie pomożesz, to nigdy nie będą pracować nad swoją pracą domową.

8. Spraw, aby praca domowa była interesująca

Nie tylko uczniowie polubią pracę domową. Rodzice również będą ją lubić. Tak więc, uczyń pracę domową interesującą i postaraj się, aby była ona zabawą dla uczniów.

9. Spraw, by praca domowa była częścią zajęć

Praca domowa nie jest przeznaczona tylko dla uczniów. Jako nauczyciel, powinieneś uczynić pracę domową częścią zajęć i nauczyć uczniów, jak ją wykonać.

10. Pokaż uczniom, jak wykonać pracę domową

Jeśli pokażesz uczniom jak wykonać pracę domową, wtedy nauczą się jak ją wykonać.

11. Uczyń pracę domową częścią programu nauczania

Jeśli praca domowa będzie częścią programu nauczania, uczniowie będą bardziej zmotywowani do pracy nad zadaniem domowym.

12. Oferuj nagrody uczniom za odrabianie zadań domowych

Możesz dawać nagrody uczniom, którzy odrabiają zadania domowe.

13. Organizuj regularne zajęcia

Jeśli trzymasz regularne zajęcia, wtedy dostaniesz to, co najlepsze od studentów.