Rola lektury w rozwoju umiejętności językowych uczniów

Rola lektury w rozwoju umiejętności językowych uczniów

Lekcje języka obcego w szkołach często koncentrują się na gramatyce i słownictwie, jednak ważnym elementem nauki jest także czytanie. Lektura ma wielką rolę w rozwoju umiejętności językowych uczniów, pomagając wzbogacić słownictwo, zrozumieć kontekst i poprawić zdolność do tworzenia zdań. W tym artykule przedstawiamy, dlaczego lektura jest tak ważna i jakie korzyści przynosi uczniom.

 1. Ekspozycja na język w kontekście
  Lektury umożliwiają uczniom zaangażowanie w autentyczny język w różnych kontekstach. Czytając książki, artykuły czy opowiadania, uczniowie mają okazję spotkać się z rzeczywistymi przykładami języka używanego przez native speakerów. To daje im szansę nauczenia się nowych zwrotów, wyrażeń i struktur gramatycznych, a także na rozpoznanie wzorców językowych. Dzięki temu będą w stanie lepiej zrozumieć język w praktycznych sytuacjach.

 2. Poszerzanie słownictwa
  Lekcje słownictwa w szkole są nieodłącznym elementem nauki języków obcych, ale przyswojenie nowych słów i wyrażeń wymaga wielokrotnego ich spotkania w różnych kontekstach. Lektury są doskonałym narzędziem wzbogacającym słownictwo uczniów, ponieważ dostarczają im różnorodnych przykładów zastosowania słów w różnych kontekstach. Czytanie pozwala uczniom na zapamiętywanie nowych słów i rozumienie ich znaczenia w kontekście, co ułatwia ich późniejsze wykorzystanie w mowie i piśmie.

 3. Wzmacnianie umiejętności czytania ze zrozumieniem
  Lektury pomagają uczniom w doskonaleniu umiejętności czytania ze zrozumieniem. Poprzez znajomość słów i konstrukcji językowych, uczniowie są w stanie lepiej zrozumieć treść tekstu, łatwiej odnajdywać kluczowe informacje i wyciągać wnioski. Czytanie także rozwija umiejętność przewidywania treści na podstawie kontekstu oraz skonstruowania sensownych zdań na podstawie tekstu. To wszystko przekłada się na szybsze i lepsze zrozumienie treści czytanego materiału.

 4. Kształtowanie umiejętności pisania
  Lektury są również doskonałym narzędziem do nauki pisania. Czytanie tekstów różnego rodzaju pomaga uczniom zapoznać się z różnymi stylami, strukturami i technikami pisania. Uczniowie, którzy regularnie czytają, mają większą szansę na zrozumienie, jak poprawnie konstruować zdania, jak używać różnych rodzajów przysłówków i przymiotników oraz jak budować spójne i logiczne teksty. Dlatego warto zachęcać uczniów do czytania i korzystania z różnego rodzaju lektur.

 5. Poprawa umiejętności gramatycznych
  Lektury są również ważne dla doskonalenia umiejętności gramatycznych uczniów. Poprzez czytanie tekstów zwracają uwagę na różne struktury gramatyczne i ich zastosowanie. Czytanie dostarcza przykładów prawidłowego użycia czasowników, przymiotników, czasów i innych elementów składniowych. Regularne spotkanie z językiem w kontekście literackim pomaga uczniom lepiej rozumieć jego zasady i reguły.

 6. Rozwój umiejętności komunikacyjnych
  Lektury pomagają również w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych uczniów. Czytanie umożliwia im lepsze zrozumienie kultury, obyczajów i sposobów myślenia osób mówiących w danym języku. To z kolei pozwala uczniom na bardziej autentyczne i płynne porozumiewanie się z native speakerami oraz na zwiększenie ich pewności siebie w posługiwaniu się językiem obcym.

 7. Zachęcanie do czytania dla przyjemności
  Ostatnim, ale nie mniej ważnym aspektem roli lektury w rozwoju umiejętności językowych uczniów, jest zachęcanie do czytania dla przyjemności. Czytanie powinno być czynnością kojarzoną z przyjemnością i odkrywaniem nowych światów. Jeśli uczniowie będą mieli pozytywne doświadczenia z czytaniem, będą bardziej skłonni korzystać z tej formy nauki w przyszłości. Dlatego warto zachęcać uczniów do poszukiwania książek i materiałów, które ich interesują i które sprawiają im przyjemność. Czytanie samo w sobie może być formą rozrywki i sposobem na poszerzanie horyzontów.

Lektura ma niezaprzeczalnie istotną rolę w rozwoju umiejętności językowych uczniów. Poprzez ekspozycję na język w różnych kontekstach, wzbogacanie słownictwa, doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania, zrozumienie reguł gramatycznych, rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz zachęcanie do czytania dla przyjemności, lektura stanowi nie tylko ważne uzupełnienie tradycyjnej nauki języka, ale także cenne narzędzie samokształcenia. Dlatego warto zachęcać uczniów do regularnego czytania i doceniać rolę, jaką lektury odgrywają w procesie uczenia się języka obcego.