10+ Najlepsza Matematyka z Plusem Grade 6 Ćwiczenia Wersja C Odpowiedzi

Matematyka jest ważnym przedmiotem w naszym życiu. Musimy opanować podstawy matematyki i używać jej w naszym codziennym życiu. Pomaga obliczyć pieniądze, ile pieniędzy do zapłaty, ile trzeba zaoszczędzić i wiele innych. Jest to jeden z najważniejszych przedmiotów w życiu ucznia.

Oto kilka ćwiczeń do Matematyki z plusem klasa 6. Są one łatwe i proste. Uczniowie mogą łatwo zrozumieć i nauczyć się koncepcji podstawowej matematyki w krótkim czasie.

Oto odpowiedzi do ćwiczeń.

1. Liczba uczniów w klasie wynosi 40 osób. Ilu chłopców i dziewcząt jest w klasie?

2. Ze stacji odjeżdżają jednocześnie dwa pociągi. Każdy pociąg jedzie z prędkością 80 km/godz. Ile czasu zajmie obu pociągom spotkanie się na stacji?

3. Grupa przyjaciół ma zostać podzielona na 2 zespoły. Każda drużyna liczy 3 członków. Ile zespołów zostanie utworzonych?

4. Liczba ludności Indii wynosi 1,20 miliarda. Jaka jest liczba ludności Stanów Zjednoczonych Ameryki?

5. Za 10 000 Rs. można zbudować dom. Ile metrów kwadratowych powierzchni ma ten dom?

6. Liczba miesięcy w roku wynosi 12. Ile tygodni jest w miesiącu?

7. Inżynier potrzebuje długości liny, aby zmierzyć wysokość pewnego budynku. Ile czasu zajmie mu wykonanie tego zadania?

8. Rolnik ma worek z ziarnami pszenicy. Ile razy ziarnem może napełnić wiadro?

9. Trzy osoby mają łącznie 10 000 Rs. Ile osób ma między sobą?

10. Liczba ludności pewnego kraju wynosi 1000. Liczba ludności stolicy wynosi 100. Jaka jest liczba ludności pozostałej części państwa?

11. Grupa ludzi otrzymuje sumę Rs. 10. Ilu z nich może otrzymać Rs. 4, a ilu Rs. 8?

12. Wysokość drzewa jest równa wysokości osoby pomnożonej przez 1,5. Jaka jest wysokość drzewa?

13. Pewien samochód ma prędkość 60 km/h. Ile razy zwiększa się jego prędkość, jeśli jedzie jednocześnie przez 5 minut?

14. Samochód jedzie z prędkością 50 km/godz. Ile kilometrów dzieli go od punktu początkowego do punktu docelowego?

15. W pewnej klasie jest 20 osób. Ilu uczniów jest w tej klasie?

16. O ile więcej niż 30 można wyrazić w postaci liczby dziesiętnej?

17. Pewien okrąg ma średnicę 6 cm. Ile boków ma to koło?

18. Ile litrów wody potrzeba do napełnienia zbiornika do poziomu 4 m?

19. Ile kilogramów ziemniaków znajduje się w worku?

20. Ile lat jest w ciągu 10 lat?