Elastyczność mieszana popytu

Elastyczność to słowo, które jest używane do opisania, jak podaż produktu reaguje na zmianę popytu. W realnym świecie zazwyczaj widzimy, że kiedy popyt wzrasta, podaż zwiększa się automatycznie. Czasami jednak popyt maleje, a w ślad za nim podaż.

Elastyczność popytu jest miarą tego, jak podaż produktu reaguje na popyt. Im wyższa jest elastyczność popytu, tym bardziej podaż reaguje na popyt.

Zrozumiejmy, jak to działa na przykładzie:

Załóżmy, że podaż produktu ma elastyczność popytu równą 2, co oznacza, że na każdy jednostkowy wzrost popytu, podaż wzrośnie o 2 jednostki.

Powiedzmy teraz, że popyt na produkt wzrasta o 50 jednostek.

Zgodnie z powyższym wykresem podaż produktu wzrośnie tylko o 25 jednostek, ale gdyby elastyczność popytu na produkt wynosiła 3, to podaż produktu wzrośnie o 100 jednostek.

Elastyczność popytu na produkt nazywana jest również reaktywnością podaży.

Aby obliczyć elastyczność popytu, dzielimy zmianę popytu przez zmianę podaży. Przykładowo, jeśli popyt wzrośnie o 100 jednostek, a podaż tylko o 25 jednostek, to elastyczność popytu na produkt wynosi 1,5.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o elastyczności popytu, czytaj dalej!

Co to jest elastyczność popytu?

Elastyczność popytu jest miarą tego, jak podaż produktu reaguje na popyt. Im wyższa jest elastyczność popytu, tym bardziej podaż reaguje na popyt.

Jak to działa?

Aby to zrozumieć, musimy zrozumieć, co się dzieje, gdy popyt na produkt wzrasta.

Załóżmy, że popyt na produkt wynosi 200 jednostek i jeśli cena produktu wynosi 20 dolarów za jednostkę, to całkowity przychód wyniesie 40 000 dolarów.

Jeśli cena produktu zostanie zwiększona do 50$ za jednostkę, to całkowity przychód wyniesie 60.000$.

Zgodnie z pierwszym wykresem całkowity przychód wzrósł o 20.000$, ale zgodnie z drugim wykresem wzrósł tylko o 10.000$.

To pokazuje nam, że popyt na produkt wzrósł, ale podaż produktu nie wzrosła.

Załóżmy, że popyt na produkt wynosi 200 jednostek i jeśli cena produktu wynosi 20$ za jednostkę, to całkowity przychód wyniesie 40.000$.

Jeśli cena produktu zostanie zwiększona do 50$ za jednostkę, to całkowity przychód wyniesie 60.000$.

Zgodnie z pierwszym wykresem całkowity przychód wzrósł o 20.000$, ale zgodnie z drugim wykresem wzrósł tylko o 10.000$.

To pokazuje nam, że popyt na produkt wzrósł, ale podaż produktu nie wzrosła.

Oznacza to, że elastyczność popytu na produkt wynosi 1.

Kiedy