Klasy do rewalidacji nauczycieli

Rewalidacja to proces oceny nauczycieli w celu zapewnienia, że są oni w stanie utrzymać swoje kompetencje zawodowe. Rewalidacja specjalistów w dziedzinie nauczania jest obowiązkowa dla każdego nauczyciela, który ukończył 3 lata nauczania w Anglii, Walii lub Irlandii Północnej.

Oceny dokonuje niezależna organizacja znana jako Teacher Standards Agency (TSA). TSA używa systemu zwanego Professional Qualifications for Teachers (PQT) do określenia, czy nauczyciel jest zdolny do dalszego nauczania. Kurs PQT jest przeznaczony do ukończenia w ciągu 6 tygodni i jest to kurs internetowy, który obejmuje wszystkie obszary rozwoju zawodowego.

Aby pomyślnie ukończyć kurs, należy posiadać odpowiednie kwalifikacje. Dostępne są dwa rodzaje kursów:

1. Kurs standardowy

2. Kurs rozszerzony

Kurs standardowy jest odpowiedni dla wszystkich nauczycieli.

Kurs rozszerzony jest odpowiedni dla nauczycieli, którzy posiadają już kwalifikacje zawodowe.

Następujące kwalifikacje są odpowiednie dla kursu standardowego:

– Certyfikat Poziom 1 (C1)

– Dyplom na poziomie 2 (D2)

Następujące kwalifikacje są odpowiednie dla kursu rozszerzonego:

– Matura Poziom 2 (B2)

– Dyplom z nauczania (DipT)

– Dyplom ukończenia studiów w zakresie edukacji (GDE)

– Dyplom ukończenia studiów w zakresie przywództwa edukacyjnego (GDEL)

– Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie edukacji (PGCE)

– Podyplomowy dyplom w zakresie przywództwa edukacyjnego (PGDEL)

– Dyplom podyplomowy w zakresie psychologii edukacyjnej (PGDP)

– Dyplom podyplomowy w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i integracji (PGDIS)

– Dyplom podyplomowy w zakresie zarządzania szkołą (PGDSM)

– Podyplomowy dyplom z zakresu nauczania (PGDT)

– Podyplomowe świadectwo w zakresie uczenia się i nauczania (PGCLT)

– Podyplomowe świadectwo w zakresie uczenia się i nauczania w szkolnictwie wyższym (PGCLTHE)

– Podyplomowy dyplom w zakresie języków do nauczania (PGDLT)

– Podyplomowy dyplom w zakresie nauczania języka angielskiego dla osób mówiących innymi językami (POSTL)

– Dyplom studiów podyplomowych w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i integracji (POSTL)

– Dyplom studiów podyplomowych w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i integracji (POSTL)

– Podyplomowe świadectwo w zakresie uczenia się i nauczania w edukacji dorosłych (PGCATAE)

– Podyplomowy dyplom w zakresie nauczania w edukacji dorosłych (PGDATAE)

– Dyplom studiów podyplomowych w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i integracji (POSTL)

– Dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych